2017-05-03 10:09:00

Audiensen: Påven tacksam för resan i Egypten


Påven Franciskus talade vid onsdagsaudiensen om sin apostoliska resa i Egypten och sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar! Jag var inbjuden till min senaste apostoliska resa till Egypten av landets president, den koptisk-ortodoxa patriarken, storimamen av Al-Azhar och den katolsk-koptiska patriarken. Jag tackar alla dem som hjälpte till med resans planering och organisation. Mina möten med storimamen och mitt budskap till den Internationella fredskonferensen påminde om att fred är frukten av bildning i visdom och humanism som respekterar den religiösa dimensionen i vår existens. Vårt förbund med Gud, grundat på buden om kärlek till Gud och vår nästa, inspirerar oss att bygga en rättvis och fredlig ordning där vi alla spelar en roll. Egyptens stora kulturella och religiösa arv ger landet en särskild roll i detta fredsskapande arbete. Vid mitt möte med den koptisk-ortodoxa patriarken Tawadros II, bekräftade vi vårt ömsesidiga engagemang för enhet och bad tillsammans för offren för den senaste tidens attacker. Vid mässan med den katolska församlingen och vid mina möten med präster, ordensfolk och seminarister såg jag skönheten i kyrkan i Egypten och jag uppmuntrade alla att bevara evangeliets hopp. Må den Heliga Familjen, som en gång fann tillflykt i Egypten, skydda och välsigna sitt folk med välgång, broderskap och fred.
All the contents on this site are copyrighted ©.