2017-05-02 14:10:00

Popiežiaus homilija. Duok, Dieve, jautrią širdį


Viešpats tesuminkština mūsų kietas širdis, teišima iš mūsų akmenines ir teduoda mums jautrias širdis, sakė popiežius antradienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. Šios dienos pirmajame skaitinyje kalbama apie šv. Stepono kankinystę. Matome jauno diakono drąsą ir Dievo Žodžio naujumo nepriimančias kietas širdis. Kai nenorinčius girdėti apie Kristų Steponas pavadina „kietasprandžiais, pagonių širdimis ir ausimis“, šitie baisia įniršta ir ištempę jį už miesto, užmuša akmenimis. O juk Dievas ragina savo tautą neužkietinti širdžių, pranašo Ezekielio lūpomis pažada duoti naują širdį, akmeninę pakeisti jautria širdimi, kad žmonės sugebėtų klausyti, kad nebūtų užsidarę.

„Dėl to Bažnyčia labai, labai daug kenčia – dėl užsidariusių širdžių, dėl akmens širdžių, dėl širdžių, kurios nenori atsiverti, nenori girdėti, dėl širdžių, kurios žino tik smerkimo kalbą, kurios moka tik smerkti, kurios nemoka paklausti: „kodėl tu taip sakai? Paaiškink man, paaiškink ką kalbi“. Uždaros širdys mano, kad jos jau viską žino, kad joms nereikia jokių paaiškinimų“.

Pranašai buvo žudomi dėl to, kad jie skelbė klausytojams nemalonius dalykus. Klausytojai nenorėjo įsileisti į savo širdis Dievo Dvasios. „Jų širdyse nebuvo vietos Šventajai Dvasiai. O šios dienos skaitinyje kaip tik sakoma, kad Steponas buvo kupinas Šventosios Dvasios, jis viską suprato, jis liudijo klusnumą Žodžiui, tapusiam kūnu. Tokiu liudytoju jį padarė Šventoji Dvasia, kuri jį pripildė. Uždara širdis, užsispyrusi širdis, pagonio širdis neįsileidžia Šventosios Dvasios, jausdamasi patenkinta savimi“.

Popiežius paminėjo ir kitą sceną: pas Jėzų atveda moterį sugautą svetimaujant. Jai gresia užmušimas akmenimis. Tačiau Jėzus ją išgelbėja, liepdamas kaltintojams pažiūrėti sau į vidų, juos sugėdindamas.

„Žiūrėkime, koks Jėzus jautrus ir geras. Jis klusnumo liudytojas, Didis liudytojas. Paaukodamas savo gyvybę, Jėzus parodo Dievo gerumą mums, nusidėjėliams, silpniems žmonėms. Užmegzkime su juo dialogą, prašykime Viešpatį malonės, kad suminkštintų kietas širdis, kad žmonės nebūtų užsidarę tik tame ko reikalauja įstatymas, kad nesmerktų visko, kas yra už įstatymo ribų. Jie nežino, kad Žodis kūne atėjo į pasaulį, kad Žodis yra klusnumo liudytojas. Jie nežino, kad Dievo gerumas gali išimti iš žmogaus akmeninę širdį ir jos vieton įdėti jautrią širdį“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.