2017-05-01 15:07:00

Popiežius prašo šv. Juozapo užtarimo jaunimui


Gegužės 1-ąją Bažnyčia mini šv. Juozapo darbininko šventę, kurią į liturginį kalendorių 1955 m. įrašė popiežius Pijus XII, norėdamas, kad minint Tarptautinę darbo dieną, tikintys darbininkai šią dieną turėtų ir savo krikščionišką šventę.

„Palaimink, Viešpatie, mūsų rankų darbą – kyla į dangų malda iš plataus ir daugiaformio  darbo žmonių pasaulio“, - kalbėjo šv. Jonas Paulius II 2000 m gegužės 1-ąją susitikęs su viso pasaulio darbininkijos atstovais. „Pradžios knygoje sakoma, kad Dievas sukūrė žmogų kaip savo paveikslą į save panašų ir paliepė jam valdyti žemę. Negalime pamiršti, kad ir Jėzus, savo paslėpto gyvenimo metu, tai yra dar prieš savo viešosios misijos pradžią, gyveno Nazarete ir dirbo staliaus Juozapo dirbtuvėje. Įsikūnijimu išaukštindamas žmogaus orumą, Jėzus Kristus kartu išaukštino ir žmogaus darbą. Dėl to Dievo plane darbas yra žmogaus teisė ir pareiga“, - kalbėjo šv. Jonas Paulius II prieš 17 metų kartu su pasaulio darbininkijos atstovais minėdamas šv. Juozapo darbininko šventę.

Apie darbą ne kartą yra pasisakęs ir popiežius Pranciškus. 2014 m. kovą susitikęs su Italijos metalurgijos pramonės darbininkais popiežius sakė: „Darbo tikslas nėra tik pelno kaupimas; virš visko turi būti rūpinimasis žmogumi ir jo orumu. Jei žmogus netenka darbo, pažeidžiamas jo orumas! Kas neturi darbo arba neuždirba pakankamai, rizikuoja būti išstumtais į visuomenės paribį, kur gresia pavojus tapti socialinės atskirties aukomis. [...] Todėl atsakingieji už politikos, ekonomikos ir visuomenės gyvenimo tvarkymą yra pašaukti daryti tokius sprendimus, kurie remtųsi teisingumu ir solidarumu“. Popiežius Pranciškus dažnai kalba apie jaunimo nusivylimą, kai pradedant savarankišką gyvenimą susiduriama su nedarbo problema. Jaunimą popiežius Pranciškus prisiminė ir šią dieną, kai minime šv. Juozapą darbininką. „Šventasis Juozapas teužtaria jaunus žmones, kad jie sugebėtų svajoti, rizikuoti dėl didžių dalykų, dėl tų dalykų, kuriuos Dievas svajoja mums“, - tokio turinio žinutę gegužės 1-ąją popiežius Pranciškus paskelbė savo paskyroje Twitter tinkle. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.