2017-05-01 15:15:00

Maltos Ordinas išsirinko naują vadovą


Šeštadienį Maltos Ordino Valstybės taryba nauju laikinu Ordino vadovu išrinko Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Jis vadovaus Ordinui iki kito Valstybės tarybos susirinkimo, kuris bus sušauktas po metų. Sekmadienį naujasis vadovas davė priesaiką Valstybės tarybai ir popiežiaus Pranciškaus atstovui arkivysk. Angelo Becciu. Po priesaikos popiežiaus atstovas Ordino bažnyčioje aukojo naujojo vadovo inauguracijos Mišias.

Laikinu Maltos Ordino vadovu išrinktas Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto gimė Romoje 1944 m. Baigęs filologijos studijas Romos universitete, dėstė graikų kalbą Popiežiškajame Urbono institute, vadovavo instituto bibliotekai ir archyvui. Ordinui priklauso nuo 1984 m. Iškilmingus įžadus davė 1993 m. Pastaruoju metu vadovavo Ordino Romos prioratui.

Suverenusis Jeruzalės, Rodo ir Maltos Šv. Jono ligoninės riterių ordinas įsikūrė vienuoliktajame amžiuje Jeruzalėje. Ordino riteriai kelis šimtmečius kaip savarankiška valstybė tvarkėsi Rodo, o vėliau Maltos saloje. Napoleono laikais išvarytas iš Maltos, 1834 m. Ordinas įsikūrė Romoje. Taip pat ir šiandien Maltos Ordinas veikia kaip suverenus tarptautinės teisės subjektas ir tuo pat metu kaip Katalikų Bažnyčios vienuolija, tarnauja vargšams ir ligoniams. Ordino skyriai veikia 120 pasaulio šalių, turi 13,5 tūkst. narių ir apie 80 tūkst. savanorių, dirbančių ligoninėse, ambulatorijose, senų ir neįgalių žmonių globos namuose. Maltos Ordinas turi taip pat tarnybas, specialiai parengtas teikti pagalbą stichinių nelaimių ir karinių konfliktų sąlygomis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.