2017-04-30 13:50:00

Pápež František vyzýva k ukončeniu násilia vo Venezuele


Vatikán 30. apríla – Námestie sv. Petra dnes zaplavili tisícky veriacich, medzi ktorými nechýbali členovia Katolíckej akcie. Tí stretnutím so Svätým Otcom ukončili oslavy 150. výročia založenia hnutia. Pápež František na úvod modlitbového stretnutia pozdravil pútnikov tradične z papamobilu. Po príhovore členom Katolíckej akcie sa obrátil na všetkých veriacich s týmito slovami.

„Drahí bratia a sestry,

Neprestávajú utíchať dramatické správy o situácii vo Venezuele a o zhoršovaní sa konfliktov s početnými obeťami na životoch, ranenými a väznenými. Zatiaľ čo sa pripájam k bolesti rodinných príslušníkov obetí, ktorých uisťujem o modlitbách za zosnulých, obraciam sa s výzvou na vládu a na všetky zložky venezuelskej spoločnosti, aby sa predišlo akejkoľvek ďalšej forme násilia, aby sa rešpektovali ľudské práva a aby sa prostredníctvom rokovaní hľadali riešenia vážnej humanitárnej, sociálnej, politickej a ekonomickej krízy, ktorá vyčerpáva národ. Zverme Presvätej Panne Márii úmysel pokoja, zmierenia a demokracie v tomto drahom národe. A modlime sa za všetky krajiny, ktoré prechádzajú vážnymi ťažkosťami, v týchto dňoch myslím zvlášť na Macedónsko.

Včera vo Verone vyhlásili za blahoslavenú Leopoldinu Naudetovú, zakladateľku sestier Svätej rodiny. Vyrastala na dvore Habsburgov, najskôr vo Florencii a potom vo Viedni, už od malička mala silné povolanie k modlitbe, ale tiež k službe výchovy. Zasvätila sa Bohu a prostredníctvom rôznych skúseností prišla do Verony vytvoriť novú rehoľnú komunitu pod ochranou Svätej rodiny, ktorá je ešte aj dnes v Cirkvi živá. Pripojme sa k ich radosti a k ich vďakyvzdávaniu.

V Taliansku si dnes pripomíname Deň Katolíckej univerzity Božského srdca. Povzbudzujem vás k podpore tejto dôležitej inštitúcie, ktorá naďalej investuje do formácie mladých pre lepší svet.

Kresťanská formácia sa zakladá na Božom slove. Preto by som rád pripomenul, že v Poľsku dnes prebieha „Biblická nedeľa“. Vo farských kostoloch, v školách, v médiách sa verejne číta Sväté písmo. Želám všetko dobré tejto iniciatíve.

A vy, drahí priatelia z Katolíckej akcie, na záver tohto stretnutia vám zo srdca ďakujem za vašu prítomnosť! Prostredníctvom vás zdravím všetky vaše farské skupiny, rodiny, deti, mladých a starších. Kráčajte vpred!

A pozdravujem tiež pútnikov, ktorí sa k nám teraz pripojili na mariánsku modlitbu, najmä tých, ktorí prišli zo Španielska, Chorvátska, Nemecka a Portorika. Spoločne sa obráťme na našu Matku Máriu. Poďakujme jej zvlášť za apoštolskú cestu do Egypta, ktorú som len teraz skončil. Prosím Pána, aby požehnal egyptský národ, tak pohostinný, vládnych predstaviteľov a kresťanských i moslimských veriacich, a aby dal mier tejto krajine. „

Po príhovore sa Svätý Otec František pomodlil s veriacimi zídenými na Námestí sv. Petra mariánsku modlitbu Raduj sa, nebies Kráľovná a udelil im svoje apoštolské požehnanie. -ej-
All the contents on this site are copyrighted ©.