2017-04-29 11:08:00

Påvens mässa i Kairo: Enda tillåtna extremismen för troende är kärlek


Påven Franciskus firade mässan med Egyptens katoliker på lördag förmiddag klockan 10. Den hölls i Kairos militärstadion och förutom katoliker var även troende av andra religioner närvarande.

Påven utgick i sin predikan från evangeliet för tredje påsksöndagen som kan sammanfattas med tre ord: död, uppståndelse och liv.

… “Död. De två lärjungarna återgår fyllda av förtvivlan och besvikelse till sitt vardagsliv: Mästaren är död och det är alltså meningslöst att hoppas. De var förvirrade och kände sig lurade.” …  “De kunde inte tro på att Mästaren och Frälsaren, som hade fått döda att uppstå och läkt sjuka, skulle sluta sitt liv på ett skamligt kors. De kunde inte förstå varför Allsmäktige Gud inte räddade honom från en så ovärdig död. Kristi kors var deras egna idéer om Gud” … ”det var i själva verket de som vad döda i sin brist på förståelse”. …  

"Hur ofta förlamas inte människan av sig själv, när hon vägrar att överskrida sin egen ide av Gud, en gud som har skapats till människans avbild."

“Lärjungarna kände igen Jesus “då han bröt brödet”, i eukaristin. Om vi inte sliter bort slöjan som grumlar vår syn och om vi inte krossar det hårda i våra hjärtan och våra fördomar, kan vi aldrig känna igen Guds ansikte.”

Uppståndelse. I den mörkaste nattens mörker och i den största förtvivlan närmar sig Jesus de två apostlarna och vandrar vid deras sida så att de ska se att Han är “vägen, sanningen och livet” (Joh 14:6). Jesus omvänder deras förtvivlan till liv, för att när det mänskliga hoppet försvinner börjar det gudomliga att skina ”Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud” (Luk 18:27, jfr 1:37). När vi når botten av misslyckanden och hjälplöshet, när vi befriar oss från inbillningen att vara bäst, självtillräckliga och världens centrum sträcker Gud ut sin hand till oss för att omvandla natten till gryning,  bedrövelse till glädje, död till uppståndelse. Han vänder våra steg tillbaka till Jerusalem, tillbaka till livet och korsets seger (jfr Heb 11:34). …

”Den Uppståndne fick dem att uppstå från deras grav av otro och sorg. Genom att möta Herren, korsfäst och uppstånden fick de förklaringen och uppfyllelsen av hela skriften, lagen och profeterna. De förstod meningen med det som verkade vara ett nederlag på korset.” … “vi kan inte möta Gud utan att först korsfästa våra begränsade idéer om en gud som avspeglar vår  egen syn på allsmäktighet och makt”.

Liv. Mötet med den uppståndne Jesus omvände de två lärjungarnas liv för att, att möta den Uppståndne omvandlar allt liv och gör det ofruktbara fruktbart. Tron på uppståndelsen kommer inte från kyrkan, utan kyrkan föddes av tron på den. Som Paulus säger: ’om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro’ (1 Kor 15:14). ”

”Den Uppståndne försvann ur deras åsyn, för att lära dem att vi inte kan hålla fast vid Jesus som han var i historien:  ’Saliga de som inte har sett men ändå tror’ (Joh 20:29, jfr 20:17). Kyrkan måste veta och tro att Han lever inom den och ger den liv i eukaristin, skriften och sakramenten.” …

“Lärjungarnas erfarenhet på sin väg till Emmaus lär oss att det är onödigt att fylla våra gudstjänstlokaler om våra hjärtan är tomma av rädsla för Gud och hans närvaro. Det är onödigt att be vår bön till Gud om den inte omvandlas till kärlek för våra bröder och systrar. All vår religiositet är onödig om den inte besjälas av stor tro och kärlek. Det är onödigt att bekymra oss för vårt yttre, eftersom Gud ser till själen och hjärtat (jfr Sam  16:7) och avskyr hyckleri (jfr Luk 11:37-54, Apo5:3-4). För Gud är det bättre att tro än att vara en falsk troende och hycklare! Sann tro gör oss mer kärleksfulla, mer barmhärtiga, ärligare och mer mänskliga. Den rör våra hjärtan att älska alla utan att se till vad det kostar, utan åtskillnad och utan att ge någon företräde. … Sann tro är att skydda andras rättigheter med samma stryka och engagemang som vi försvarar våra egna. Ju mer vi växer i kunskap och tro desto mer ökar vår ödmjukhet och vår medvetenhet om att vara små.” …

”Gud tycker bara om den tro som bekänns med livet, för att den enda extremism som är tillåten för troende är extrem kärlek! Annan fanatism kommer inte från Gud och han tycker inte om den!” …

“Var inte rädda att älska alla, vänner och ovänner, för att den troendes styrka och värde ligger i ett liv av kärlek!”

”Jungfru Maria och den Heliga familjen som levde i ert välsignade land, lyser upp våra hjärtan och välsignar er och det kära Egypten som vid kristendomens gryning tog emot Markus evangelisation och genom historiens gång har gett oss så många martyrer och en stor skara helgon! Kristus är uppstånden. Han är sannerligen uppstånden!”
All the contents on this site are copyrighted ©.