2017-04-29 12:18:00

A vértanúk ártatlan vére összeköt minket: Ferenc pápa beszéde II. Tavadrosz kopt ortodox pátriárkához


A jót hirdetve ellen kell állni az erőszaknak, és együtt végezni a szeretetszolgálatot. Ferenc pápa pénteken délután ezekkel a szavakkal fordult II. Tavadrosz kopt ortodox pátriárkához, akivel Kairó régi keresztény negyedében, a pátriárkátus székhelyén találkozott. A találkozó végén közös nyilatkozatot írtak alá, majd együtt imádkoztak a decemberi terrortámadás áldozataiért.

A kopt ortodoxok hálásak a katolikus szerzetesek egyiptomi szolgálatáért

Az al-Azhar főimámjával váltott békeölelés után (a kairói békekonferencián) emlékezetes marad a testvéri ölelés Ferenc pápa és II. Tavadrosz pátriárka között, aki a kopt ortodox egyház 118. pápája. „Isten hozta a béke pápáját a béke földjén” – fordult a pátriárka a Szentatyához, majd az egység fontosságáról beszélt. Köszönetet mondott a katolikus egyháznak, amiért szerzetesein keresztül segíti Egyiptomban az oktatást, a kutatást és a párbeszédet. Emlékeztetett a terrorizmus fájdalmas merényleteire, kiemelve az egyiptomiak egységét. Elismeréssel szólt arról, hogy a pápa Assisi Szent Ferenc nyomát követi, aki mintegy ezer évvel ezelőtt elment Egyiptomba és a történelem egyik legjelentősebb kulturális párbeszédét folytatta le Al Kamel szultánnal.

Az ökumenikus kapcsolatok negyven éve: egyek vagyunk a keresztségben

Ferenc pápa is a közös gyökerekre, az ökumenikus párbeszéd fejlődésére és az egység keresésére helyezte a hangsúlyt beszédében. Örömmel idézte föl II. Tavadrosz római látogatását, melyet 2013. május 10-én, a katolikus-kopt barátság ünnepén tett. A negyven évvel ezelőtt aláírt közös nyilatkozat mérföldkőnek számít a két egyház kapcsolataiban. 1973. május 10-én VI. Pál pápa és III. Senuda pátriárka pontot tettek a több évszázados bizalmatlanság végére, és együtt ismerték el Krisztus teljes isteni és teljes emberi mivoltát. Megértették, hogy nem járhatnak külön utakon, mert ezzel elárulnák az Úr akaratát, aki a keresztények egységét óhajtja. Nem bújhatunk el az értelmezési eltérések ürügye, sem pedig a történelem és a hagyományok századai mögé, melyek elidegenítettek minket egymástól – figyelmeztetett a pápa. Szent II. János Pál azt mondta: „Nincs vesztegetni való időnk! Szeretetközösségünk az egyetlen Úr Jézus Krisztusban, az egyetlen Szentlélekben és az egyetlen keresztségben mély és alapvető valóságot képvisel”.

Közös a jócselekedetek nyelve és a vértanúk vére

A kopt ortodoxok és a katolikusok közös nyelve az irgalmas szeretet, melyet a mindennapi konkrét tanúságtételben mutathatnak meg. A pápa elismeréssel szólt arról, hogy a kopt ortodoxok jó kapcsolatot ápolnak kopt katolikus testvéreikkel is. A római katolikus és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéd vegyes bizottsága tavaly Egyiptomban ülésezett, majd idén Rómában ült össze. Ez is szépen mutatja a Márk és Péter széke közötti folytonosságot.

Összeköt minket a vér ökumenizmusa is

Erős összekötő kapocs köztünk a vér ökumenizmusa – folytatta a kopt ortodox pátriárkátuson mondott beszédét Ferenc pápa. Hány vértanút adott az egyháznak Egyiptom már a kereszténység kezdeteitől kezdve, akik hősiesen, a végsőkig megélték hitüket! Inkább vállalták vérük ontását, minthogy megtagadják az Urat és engedjenek a gonosz hízelgésének, vagy a kísértésnek, hogy rosszal válaszoljanak a rosszra. Jól mutatja ezt a kopt egyház Martyrologiuma, mely összegyűjti a vértanúk névsorát. Sajnos az utóbbi időben is kegyetlenül kiontották védtelen hívek ártatlan vérét. „Kedves testvérem – fordult Tavadrosz pátriárkához a pápa -, ahogy egy az égi Jeruzsálem, úgy egy a mi Martyrologiumunk is, a ti szenvedéseitek a mi szenvedéseink, az ő ártatlan vérük egyesít minket. Megerősödve tanúságtételük által, álljunk ellen az erőszaknak, hirdessük és hintsük el a jót, növeljük az összhangot, tartsuk meg az egységet. Imádkozzunk, hogy a sok áldozat megnyissa előttünk az utat a nagyobb szeretetközösség és a béke felé mindenki számára”. Induljunk el újra együtt, mint a szeretetközösség zarándokai és a béke hirdetői – buzdított beszédében Ferenc pápa, majd Szűz Mária közbenjárásáért fohászkodott, akit az egyiptomi teológia a kezdetektől fogva Theotokoszként, Istenszülőként tisztel. A Szentatya egy ikont ajándékozott a pátriárkának, amely a Gyöngédség Anyját, Máriát ábrázolja.

Ökumenikus ima a merényletek keresztény áldozataiért

A kairói kopt ortodox pátriárkátusról a pápa és II. Tavadrosz körmenetben a közeli Szent Péter-templomhoz ment, ahol tavaly december 11-én az Isis öngyilkos merénylője 29 ember életét oltotta ki. Az átriumban Ferenc pápa lerótta tiszteletét azon a helyen, amelyen az áldozatokra emlékeznek. Az oszlopon még ma is látszanak a bombatámadás nyomai. Ezután ökumenikus imát mondtak el a többi keresztény felekezet vezetőivel együtt, majd virágkoszorút helyeztek el és meggyújtottak egy gyertyát. Ferenc pápa spanyolul így imádkozott: „Úr Jézus, kérlek, hogy áldj meg minket! Áldd meg testvéremet, II. Tavadrosz pápát, és áldd meg az összes püspök testvért, akik ma itt vannak. Áldj meg minden keresztény hívőt! Vezess minket az irgalmas szeretet és a közös munka útján az eucharisztia közös asztalához. Ámen”.

(gá)
All the contents on this site are copyrighted ©.