2017-04-28 16:27:00

Påven till Egyptens myndigheter: Gud avskyr våld


Påven Franciskus togs emot av Egyptens regering, parlament , ambassadörer och diplomatiska kår och han inledde sitt tal till dem med orden Frid vare med er.

Påven tackade för inbjudan till landet och sa att han var glad att besöka det. ”Detta land representerar i mångt och mycket mänsklighetens historia och kyrkans tradition, inte bara för sin värdefulla historia med faraoner, kopter och muslimer, utan även för att många patriarker levde i eller reste igenom Egypten. I själva verket nämns landet många gånger i Bibeln. Här har Gud gjort sig hörd: han avslöjade sitt namn för Moses och på berget Sinai anförtrodde han Tio guds bud för sitt folk och mänskligheten. På egyptisk mark fann han tillflykt och gästfrihet till den Heliga familjen: Jesus, Maria och Josef.”

Påven nämnde här att Egyptens historia visar just på gästfrihet och han tog upp landets talesätt att Egypten är universums moder: Än idag tar landet emot miljontals flyktingar och arbetar lovvärt med integration. Landet har en oersättlig roll i problemlösningen av religiös extremism, våld och massakrer fast det själv utsätts. Påven sände en tanke till alla dem som har utsatts för våldet den senaste tiden och deras familjer.

Påven uppmuntrade landets fredsinsatser och sa att en nations storhet ses på hur man tar hand om de svagaste i samhället: kvinnorna, barnen, sjuka, funktionshindrade och minoriteter.

”Inför ett känsligt och komplicerat världsscenario som  får oss att tänka på det jag kallar ett ’världskrig i bitar’ måste man säga att man inte kan bygga ett samhälle utan att förkasta alla slags ideologier som talar för ondska, våld och all extrem tolkning som vill ta bort den andre och förstöra olikheter genom att manipulera och förolämpa Guds heliga namn.”

Påven vände sig till presidenten och sa att hans insatser på detta område förtjänar uppskattning och uppmärksamhet.

”Vi har alla plikten att lära de nya generationerna att Gud, himmelens och jordens Skapare, inte behöver skyddas av människan, utan det är Han som skyddar människorna. Han vill inte att Hans söner och döttrar ska dö utan vill ge dem liv och lycka. Han kan inte be om eller rättfärdiga våldet, tvärtom avskyr och avvisar Han det. Den sanne guden åkallar ovillkorlig kärlek, förlåtelse, barmhärtighet, absolut respekt för allt liv, broderskap bland sina barn, troende och icke-troende. Vi har plikten att tillsammans berätta att historien inte förlåter dem som förkunnar rättvisa men praktiserar orättvisa, dem som talar om jämställdhet men ’slänger bort’ dem som är olika. Vi har plikten att demaskera dem som saluför illusioner om livet efter döden och som predikar ondska för att beröva enkla personers nuvarande liv och frånta dem deras rätt att leva värdigt och göra dem till brännved, och frånta dem förmågan att fritt välja och ansvarsfullt tro. Vi har plikten att ta ifrån dem mord-idéer och förklara att sann tro och våld, Gud och dödshandlingar, är oförenliga.”

”Egypten, som på Josefs tid räddade andra folk från svält (jfr 1 Mos 47-47) är kallat att även idag rädda detta kära land från svält på kärlek och broderskap. Det är kallat att fördöma och besegra allt våld och terrorism.”

”Mottot ‘Tron är till Gud, landet är för alla’ vid revolutionen 23 juli 1952 visar att man kan tro och leva i harmoni med andra och dela grundläggande mänskliga värden och respektera allas frihet och tro.”

Påven talade om att det nu är 70 år sedan Heliga Stolen och Egypten inledde diplomatiska förbindelser och att det finns en ömsesidig vänskap, uppskattning och samarbete mellan staterna. Han hoppades att detta besök ska stärka detta. ”Freden är Guds gåva men även människans arbete” sa påven och önskade fred för landet och hela regionen och särskilt Palestina, Israel, Syrien, Libyen, Yemen, Irak och Sydsudan. ”Fred för alla människor av god vilja!”.

Påven hälsade till hela Egyptens folk och alla kristna medborgare. “Markus, detta lands evangelist, skyddar och hjälper er att bygga och uppnå den enhet som vår Herre så mycket önskar. Er närvaro i detta land är vare sig ny eller en slump utan historisk och oskiljaktig från Egyptens historia. Ni är en integrerande del av detta land och ni har genom seklerna utvecklat en unik relation och en slags symbios som andra länder kan ta efter. Ni har visat och visar att man kan leva tillsammans i ömsesidig respekt och lojalitet och se olikheten som en källa till rikedom och aldrig ett motiv för konflikt.”

“Tack för ert varma mottagande. Jag ber till Gud, den Allsmäktige och Ende, att  fylla alla egyptiska medborgare med Sin gudomliga välsignelse och att Han ger Egypten fred och välstånd, framgång och rättvisa och välsignar alla sina barn! ’Välsignat är Egypten, mitt folk’ säger Herren i Jesajas bok (19:25). Tack och leve Egypten!” 
All the contents on this site are copyrighted ©.