2017-04-28 09:52:00

Påven Franciskus har påbörjat sin resa till Egypten i fredens namn


Påven Franciskus har inlett sin 18:e apostoliska resa som ser honom besöka Egyptens huvudstad Kairo under två dagar. En resa som går i fredens tecken under mottot Fredens påve i fredens Egypten, och resan har både en pastoral, ekumenisk och interreligiös karaktär. Det är andra gången i historien som en påven besöker Egypten, efter påven Johannes Paulus II:s besök år 2000.

Av landets 88 miljoner invånare är drygt 89% muslimer, 10% ortodoxa kopter och endast 0,28 % katoliker. Den koptiska kyrkan har sina rötter i aposteln Markus mission och martyrdöd i Alexandria år 63 e.Kr. Det finns 7 katolska riter representerade i Egypten: koptisk, latinsk, armenisk, maronitisk, kaldeisk, syrisk katolsk och melkitisk och istället för en biskopskonferens finns det en katolsk generalförsamling under patriarken Abraham Isaks ledning. Trots att Egypten inte räknar mer än 250 000 katoliker har den katolska kyrkan ett märkbart inflytande i samhällslivet, framförallt genom de över 170 katolska skolorna,  det stora antalet sjukhus, vårdcentraler och kliniker, och de många andra verksamheter i främjandet av människan socialt och kulturellt.

Påven Franciskus landade på Kairos flygplats omkring klockan två och efter en serie ceremonier och korta mötet deltog påven i den fredskonferens som har anordnats på Al-Azar universiteteten i Kairo, ett av den muslimska världens främsta lärosäten.

Det är storimamen al-Tayyeb som, på önskan av den koptisk-ortodoxe patriarken Tawadros och den egyptiske presidenten, har organiserat denna konferens för att förstärka den moderata islam mot fundamentalismens våld. I konferensen deltar även den ekumeniske patriarken av Konstantinopel, Bartholomeos I,  och andra kristna ledare i Mellanöstern.

På al-Azar universitetet håller påven Franciskus sitt första utan fem tal alla på italienska under resan, direkt efter storimamens tal.På grund av resans karaktär reser både kardinal Tauran, prefekt för rådet för Interreligiösa dialog, och kardinal Koch, prefekt för Enhetsrådet, med påven Franciskus , liksom kardinal Sandri, som ansvarar för de orientaliska riterna i den katolska kyrkan. Som vid varje internationell resa flyger dessutom cirka 75 journalister tillsammans med påven.                                                                   
All the contents on this site are copyrighted ©.