2017-04-27 14:45:00

Pranciškus: Pasauliui labai reikia krikščioniškos vilties liudijimų


Popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą priėmė kelis šimtus labdaros fondo Papal Foundation atstovų. Fondas kasmet skiria stipendijas ir paramą popiežiui įvairiems Bažnyčios darbams, nuo lyderių ugdymo iki vargšų globos. Fondo portale didžiuojamasi, kad nuo įsikūrimo prieš daugiau kaip dvidešimt penkerius metus fondas paskyrė per šimtą milijonų JAV dolerių paramos projektams visame pasaulyje.

Popiežius Pranciškus palinkėjo audiencijos dalyviams, kad jų metinė piligrimystė į Romą Velykų laikotarpiu sustiprintų tikėjimą ir viltį, kaip ir ryžtą vykdyti Bažnyčios misiją religiniais ir karitatyviniais darbais.

„Visi mes, būdami gyvi Kristaus Kūno nariai, esame pašaukti ugdyti žmonijos šeimos ir visų, kurie jai priklauso vienybę ir taiką, pagal Dievo Tėvo valią Kristuje. Prašau jus, sakė popiežius, kad tarp svarbiausių fondo darbų, būtų ir malda už vargšų poreikius, širdžių atsivertimą, Evangelijos sklaidą, Bažnyčios augimą šventumu ir misionierišką užsidegimą.

Šiandienos pasauliui, dažnai paženklintam smurto, godumo ir abejingumo, labai reikia mūsų liudijamos vilties žinios apie išganančią Dievo meilės jėgą ir susitaikymą, kuris sklinda iš Evangelijos. Esu dėkingas už pasiryžimą remti Bažnyčios pastangas skelbti vilties žinią iki pasaulio pakraščių ir darbuotis vardan mūsų brolių ir seserų dvasinės ir materialinės pažangos, ypač besivystančiuose kraštuose, sakė popiežius Pranciškus, pavesdamas fondo Papal Foundation narius Marijos, Bažnyčios Motinos, užtarimui. Audiencijos pabaigoje popiežius suteikė apaštališkąjį palaiminimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.