2017-04-27 15:03:00

Popiežiaus homilija. Krikščionis – klusnumo liudytojas


„Buvimas krikščionimis tai ne socialinis statusas. Krikščionis tai Jėzaus pavyzdžiu sekantis klusnumo Dievui liudytojas“, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. Šios dienos pirmasis skaitinys iš Apaštalų darbų kalba apie apaštalus, pastatytus prieš šventyklos teismo tarybą. Į vyriausiojo kunigo reikalavimą nekalbėti apie Jėzų, Petras atsako vėliau plačiai pagarsėjusiais žodžiais: „Dievo reikia klausyti labiau nei žmonių“. Pasak Pranciškaus, šie Petro žodžiai labai panašūs į Alyvų darželyje prieš pat kančią ištartus Jėzaus žodžius: „tebūna ne mano, bet tavo valia“.

„Krikščionis yra klusnumo liudytojas ir jei mes neiname šiuo keliu, jei nesistengiame vis labiau liudyti klusnumo, nesame krikščionys. Krikščionis turi eiti šiuo keliu – klusnumo liudijimo keliu. Kaip Jėzus. Krikščionis nėra idėjos, filosofijos, verslo bendrovės, banko, valdžios atstovas. Jis yra klusnumo liudytojas. Kaip Jėzus“.

Vis dėlto, - sakė popiežius, - neįmanoma savo noru ir savo jėgomis tapti klusnumo liudytoju. Liudyti klusnumą – tai Šventosios Dvasios malonė. „Tik Dvasia gali mus padaryti klusnumo liudytojais. Kai kas sako: „aš seku tuo dvasiniu mokytoju, aš skaitau tą knygą“. Gerai. Tačiau tik Dvasia gali perkeisti mūsų širdis ir padaryti mus klusnumo liudytojais. Tai Dvasios malonė ir turime jos prašyti. Turime prašyti: „Tėve, Viešpatie Jėzaus, siųskite man savo Dvasią, kad aš tapčiau klusnumo liudytoju“, tai yra krikščioniu“.

Buvimas klusnumo liudytojais dažnai reiškia persekiojimus ir kankinystę. Ketvirtadienio Mišių pirmojo skaitinio pabaigoje sakoma, kad teisėjai išgirdę drąsų Petro liudijimą „baisiai įširdo ir norėjo juos užmušti“. „Klusnumo liudijimo pasekmė yra persekiojimai. Kai Jėzus vardija palaiminimus, pabaigoje sako: „Palaiminti jūs, kai jus persekioja, šmeižia“. Iš krikščionio gyvenimo neįmanoma pašalinti kryžiaus. Krikščionio gyvenimas tai ne socialinis statusas, tai ne toks dvasingumas, kuris mane padaro gerą, kiek nors geresnį. Šito negana. Krikščionio gyvenimas tai klusnumo liudijimas; gyvendami krikščionišką gyvenimą neišvengsime šmeižto, apkalbų, persekiojimų“. Kad būtume klusnumo liudytojai, panašiai kaip Jėzus, turime melstis, turime prisipažinti, jog esame nusidėjėliai, kad mūsų širdyje daug supasaulėjimo. Turime prašyti Dievą malonės tapti klusnumo liudytojais. Turime neišsigąsti susidūrę su persekiojimais ir šmeižtais, nes Viešpats mus sako, jog kai būsime tąsomi po teismus, Šventoji Dvasia mus pamokys ką sakyti. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.