2017-04-26 16:43:00

Popiežiaus kalba TED2017: „Mums reikia vieniems kitų“


Popiežius Pranciškus kalbėjo globalios bendruomenės TED metinėje konferencijoje, organizacijos pakviestas pasidalyti mintimis kalbėjo apie pasaulį ir žmoniją, ateitį ir solidarumą. Konferencija tema „Ateitis Tu“ įvyko antradienio vakarą vietos laiku Vankuveryje, Kanadoje, kai Vatikane buvo gili naktis, maždaug 3.30 valanda; konferencijoje buvo parodytas Vatikane iš anksto parengtas popiežiaus kalbos vaizdo įrašas.

Popiežiaus kreipimasis, apie aštuoniolikos minučių trukmės, buvo staigmena konferencijos dalyviams, nes jo vardas nefigūravo konferencijos dalyvių sąraše šalia kitų kalbėjusiųjų, įskaitant verslininką išradėją Elon Musk, teniso žvaigždę Serena Williams ir šachmatininką didmeistrį Garį Kasparovą. Kartu tai buvo pirma popiežiaus kalba organizacijai, kuri siekia „platinti idėjas“, tai daro suteikdama pultą skirtingų kultūrų ir sferų asmenybėms, kad trumpomis taikliomis kalbomis pasidalytų mintimis įvairiausiomis temomis – politikos, kultūros, meno, ekonomikos ar kitomis. Ne pelno organizacija TED („Technology, Entertainment, Design“ - Technologija, pramoga, dizainas) panašias konferencijas rengia nuo 1984 metų.

Popiežius kalbėjo itališkai, jo kalbos vertimo konferencijos dalyviai klausėsi anglų kalba. Savo kalboje Šventasis Tėvas pasiuntė tris žinias. Popiežius patikino, kad konferencijos TED2017 tema „Ateitis Tu“ jam labai patikusi: „Mat, kol žvelgiame į rytojų, esame kviečiami pradėti dialogą šiandien, pažvelgti į ateitį per kitą „tave“. Ateitis susideda iš kitų, nes pats gyvenimas eina per mūsų santykius su kitais“, sakė popiežius Pranciškus.

Popiežius visų pirma pripažino, kad dažnai per susitikimus ir pokalbius su sergančiais ligoniais, su geresnio gyvenimo ieškančiais vargstančiais migrantais, kaliniais, kurių širdyse „gyva pekla“, arba bedarbiu jaunimu, pagalvoja: „Kodėl jie, o ne aš?!“. Galėjo būti atvirkščiai, sakė popiežius prisimindamas, kad jis pats kilęs iš migrantų šeimos. „Galėjau ir aš būti tarp šiandienos „atmestųjų“, todėl ir klausiu „Kodėl jie, o ne aš?!“. Pasak popiežiaus, viskas pasaulyje sujungta ir pats gyvenimas kalba apie sąveiką. „Nei vienas iš mūsų nėra sala, autonomiškas ar nepriklausomas „Aš“; „ateitį galėsime sukurti tik būdami kartu, nieko neatmesdami“, sakė popiežius.

Antroji Šventojo Tėvo žinia TED konferencijos dalyviams buvo apie poreikį sukurti tikrąjį solidarumą, kad būtų įveikta „atmetimo kultūra“, kuri į centrą pastato technologines-ekonomines sistemas vietoj žmogaus. „Kitas“ turi veidą, sakė popiežius, „Kitas“ yra asmuo, kuriuo turime rūpintis“.

„Kaip būtų gražu, jei šalia mokslinių ir technologinių atradimų kartu būtų vis didesnė lygybė ir socialinė įtrauktis, kad atrasdami tolimas planetas, atrastume aplink mus gravituojančių mūsų brolių ir sesių poreikius, ir kad brolybė nebūtų tik socialinė parama, o pamatinis nusistatymas visais lygmenimis: politikos, ekonomikos, mokslo, žmonių ir tautų santykiuose“.

„Reikia solidarumo, tačiau solidarumas nėra automatiškas mechanizmas, jo neįmanoma užprogramuoti ar vairuoti, tai yra laisvas apsisprendimas, užgimstantis kiekvieno mūsų širdyje“. Popiežius prisiminė vienos iš pasaulyje labiausiai žinomų Bažnyčios šventųjų, šv. Kalkutos Motinos Teresės pavyzdį ir pakartojo ikoninį naujojo Testamento pasakojimą, susumuojantį Jėzaus Kristaus vilties žinią: Gerojo samariečio parabolę, kurią papasakojo pats Jėzus. Viltis, pasak popiežiaus yra „kaip maža nematoma gyvenimo sėkla, kuri su laiku išauga į didelį medį“. „Viltis yra dorybė širdies, kuri neužsidaro tamsoje, nesustoja praeityje ir nedykaduoniauja dabartyje, o geba matyti rytojų. Viltis yra į ateitį atvertos durys“.

„Gerojo Samariečio parabolė yra šiandienos žmonijos istorija“. „Užtenka tik vieno paskiro asmens, kad egzistuotų viltis. Ir tas žmogus gali būti tu!“, sakė popiežius, drauge parodydamas pirštu į savo žiūrovus.

Popiežiaus trečioji žinia buvo apie švelnumo revoliuciją. „Švelnumas reiškia būti toje pačioje pakopoje kaip „kitas“; reiškia nusižeminimą iki kito, kaip daro tėvas ar motina, kai šnekindami savo vaikučius kalba kaip jie, kaip Dievas, kuris nusižemino Jėzuje, kad būtų mūsų lygyje. Tai taip pat Gerojo Samariečio ir Jėzaus nueitas kelias. Švelnumas nėra silpnybė, o stiprybė“, patikino popiežius ir tęsė: „tai solidarumo ir nuolankumo kelias. Per nuolankumą net galia tampa tarnyste ir gerumo jėga“.

Pasak popiežiaus, žmonijos ateitis nėra tik politikos ir stambaus verslo lyderių rankose, tiesa – pastarieji neša didelę atsakomybę už pasaulio ateitį, tačiau ji labiausiai priklauso nuo žmonių, pripažįstančių „kitą“ kaip kitą „Tave“, o save kaip priklausantį kitam „mes“. „Mums reikia vieniems kitų“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.