2017-04-26 17:52:00

Ateitininkų atstovų konferencija Panevėžyje


Balandžio 22-23 d.d. Panevėžyje vyko ateitininkų atstovų konferencija ir Studentų bei Moksleivių sąjungų suvažiavimai. Šv. Mišias ta proga Panevėžio katedroje aukojo kun. Gediminas Jankūnas, kun. Algirdas Dauknys ir vysk. Jonas Kauneckas. Vysk. Jonas Kauneckas mišiose prisiminė, jog ‘Dievo patvarkymu’ jis liko ištikimas ateitininkams. Šiandien ir vėl džiaugiasi galėdamas melstis drauge.

Paltaroko gimnazijoje vykusioje konferencijoje savo prisiminimais apie poetą Kazį Bradūną jo šimtmečio proga dalinosi Elena Bradūnaitė. Savo mintimis apie ateitininkų vertybes dalinosi Irma Kuliavienė, Vygantas Malinauskas ir Justinas Juknys.

Irma Kuliavienė savo meditacijoje “Įpareigojimas būti draugais” sakė, jog vieniši mes nieko nepasieksime. Jei nėra su kuo pasidalinti iššūkiais, nesunkiai pasiklystama kelionėje. Todėl reikalinga bendruomenė. Ji  klausė: Ar ateitininkai yra labiau bendruomenė, ar labiau organizacija? Justas savo ruožtu klausė: su kokiais iššūkiais susiduria ateitininkų organizacija? Kaip atskirti šių dienų iššūkį nuo problemos? Kas yra smurtas? Kas yra smurtas prieš vaikus? Kas yra kultūrinis, dvasinis skurdas? V. Malinauskas priminė tris  pamatinius Dovydaičio klausimus ir juos interpretavo šių dienų iššūkių kontekste.

Po pietų linksmą ataskaitą apie 2016 metų veiklą pristatė Vidas Čaikauskas. Viso ateitininkijoje yra virš trijų tūkstančių narių. Tikrųjų narių, kurie yra davę įžodį – arti tūkstančio. Po ataskaitų patvirtinimo dalyviai išsiskirstė į darbo grupes. Viena grupė sodino medžius. Kita grupė lygino, kaip ateitininkai šventė šventes tada ir dabar. Trečioji grupė ieškojo, ką moksleivis ateitininkas, studentas ir sendraugis yra padaręs dėl Lietuvos kaip valstybės per 2016 metus. Pagaliau dar viena grupė svarstė, kaip reikėtų atžymėti Valstybės atkūrimo šimtmetį.

Diskusijose kažkuris studentas pripažino, kad pop. Pranciškaus išsakyta metafora - “Būkime karo lauko ligonine” geriausiai galėtų apibrėžti ateitininkų misiją, švenčiant valstybės šimtmetį. (Vatikano radijui kun. Algirdas Dauknys iš Panevėžio)
All the contents on this site are copyrighted ©.