2017-04-25 14:27:00

Popiežiaus žinia Egiptui: Mūsų pasauliui reikia taikos!


Penktadienį, balandžio 28 d. prasidės aštuonioliktoji popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė. Popiežius lankysis Egipte dvi dienas, penktadienį ir šeštadienį. Likus kelioms dienoms iki kelionės popiežius pasiuntė sveikinimo video žinią Egiptui, joje pasidžiaugė galįs į Egiptą atvykti kaip draugas, taikos pasiuntinys ir piligrimas.

„Brangi Egipto tauta, Al Salamo Alaikum! Ramybė su jumis!“ Popiežius Pranciškus dėkojo galįs „lankytis civilizacijos lopšyje, šalyje, kurioje gyveno patriarchai ir pranašai, kur Dievas, nuolankus, gailestingas ir visagalis leido išgirsti savo balsą ir kuri prieš du tūkstantmečius priglaudė nuo Erodo grasinimų pabėgusią Šventąją Šeimą“.

„Man garbė lankytis žemėje, kurią lankė Šventoji Šeima“, sakė popiežius, dėkodamas egiptiečiams už kvietimą aplankyti kraštą, kurį patys egiptiečiai vadina „Umm il Dugna“ – (Visatos Motina).

Popiežius dėkojo visiems, kurie jį pakvietė į Egiptą ir su kuriais sutiks kelionės metu: Egipto prezidentui Abeliui Fattah el Sisi, Koptų ortodoksų patriarchui Tawadrosui II, Al-Azharo Didžiajam Imamui Muhammadui Ahmadui al-Tayyibui ir Aleksandrijos koptų katalikų patriarchui Ibrahimui Izaakui Sidrakui.

„Trokštu, kad šis vizitas būtų paguodžiantis ir padrąsinantis visų Artimųjų Rytų krikščionių apkabinimas; draugystės ir pagarbos žinia visiems Egipto ir regiono gyventojams; brolybės ir susitaikymo žinia visiems Abraomo vaikams, ypatingai musulmonų pasauliui, kuriame Egiptas užima garbingą vietą. Taip pat trokštu, kad kelionė reikšmingai prisidėtų prie tarpreliginio dialogo su musulmonų pasauliu ir ekumeninio dialogo su garbinga ir mylima Koptų Ortodoksų Bažnyčia“, sakė popiežius Pranciškus ir tęsė:

„Mūsų pasauliui, žeidžiamam aklo smurto, kuris sužeidė taip pat jūsų brangios žemės širdį, reikia taikos, meilės ir gailestingumo; reikia taikos darbuotojų, laisvų ir išlaisvinančių asmenų, drąsių žmonių, gebančių mokytis iš praeities, kad ateitį kurtų neužsidarę išankstiniuose nusistatymuose; reikia tiesiančiųjų taikos tiltus, dialogo, broliškumo, teisingumo ir žmoniškumo kūrėjų“.

Baigdamas video žinią popiežius šią savaitę lankysimo Egipto gyventojus paprašė melsti už jį: „Brangūs broliai egiptiečiai, nuoširdžiai apkabinu visus, jaunimą ir senimą, moteris ir vyrus, musulmonus ir krikščionis, turtingus ir vargšus... prašau Visagalį Dievą jus laiminti ir apginti jūsų kraštą nuo bet kokio blogio. Prašau, melskitės už mane! Shukran wa Tahiai Misr! (Dėkoju, tegyvuoja Egiptas!). (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.