2017-04-24 14:38:00

Папата: християнската вяра е конкретна и не допуска компромиси


Християнската вяра е конкретна, а не идеал,  и трябва да се представя „смело“ и „без компромиси“: това подчерта папа Франциск на утринната литургия в религиозния дом Санта Марта във Ватикана.  В литургията взеха участие и деветимата кардинали съветници от Съвета за реформите, който от 26 април провеждат заедно с папата своята 19-та среща във Ватикана.

В проповедта си папата се спря на евангелския откъс за срещата на Никодим с Исус  (Йоан 3,1-8), който му казва «да се роди свише», тоест да приеме друг начин на мислене, и свидетелството на Петър и Йоан след задържанието им от свещениците и садукеите, защото са проповядвали Христовото възкресение от мъртвите (Деян. 4, 23-31). «При разпита – каза папа Бергольо -  те отговарят с простота, а когато ги заплашват да не говорят повече за това, Петър отговаря: «Не можем да не говорим за това, що сме видели  и чули».

Този отговор е свидетелство за «конкретността на вярата», която се противопоставя на свещениците от храма, които искат «да влязат в преговори, за да постигнат компромиси», подчерта папата. За разлика от тях, Петър и Йоан «проявяват смелост и искреност, искреността на Духа», което означава, че за вярата «трябва да се говори открито, смело, искрено и без компромиси».

«Понякога ние забравяме, че нашата вяра е конкретна: Словото стана плът, а не идея», продължи папа Бергольо. В молитвата Символ на вярата, ние провъзласяваме нашата вяра в Бога Отца и Исус, който е роден и умрял... Това са конкретни неща. Християнинът трябва да направи своя конкретността на вярата, която води към искреност и да я свидетелства до мъченичеството, което е противоположно на компромиса или идеализацията на вярата».

«За стареите и книжниците Словото не става плът, а закон», посочи папата. «Те са затворени в рамките на рационалното мислене, което не свършва с тях. Колко пъти Църквата осъжда рациионализма и илуминизма, но после изпада в теологията на «може и не може да се направи», «дотук и дотам», забравяйки силата и свободата на Светия Дух; онова обновление на духа, което дава силата, искреността в проповедта, известието , че Исус Христос е Господ».

«Нека просим от Господ – каза накрая папата – да ни дари с Духа на пасхата и го следваме без компромиси, без строгост, а свободно да известяваме конкретността на вярата - идването на Исус Христос в плът».

dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.