2017-04-24 14:38:00

Ferenc pápa hétfő reggeli homíliája: A Lélek tesz szabaddá kompromisszumok és merevség nélkül


A kilenc tagú bíboros tanácsadó testület jelenlétében

„Ne felejtsük el, hogy a mi hitünk egészen konkrét és elutasítja a kompromisszumot és az eszményiesítést” – hangzott el Ferenc hétfő reggeli homíliájában, amikor a Szent Márta ház kápolnájában április 24-én hétfőn újra kezdte a nagyhét eleje óta szünetelő reggeli elmélkedéseit. A szentmisén részt vett a C-9, a kilenc tagú bíborosi tanácsadó testület, mely hétfőtől szerdáig ülésezik a Szentatya jelenlétében a Vatikánban. A pápa a homíliájában a Szentlélek adta szabadságról beszélt, és arról, hogy az evangéliumot kompromisszumok és merevség nélkül kell hirdetni.

A Szentlélek indítására…

A Nikodémus és Jézus találkozásának evangéliumi története (Jn 3,1-10) kapcsán Ferenc pápa arra a szeretetre és türelemre utalt, amivel a Názáreti lassan bevezeti a titokba a farizeust: „felülről, a Lélekből kell újjászületni, egyik mentalitásból kell egy másik gondolkodásmódba átlépni”. Az olvasmányban a béna meggyógyítása miatt kérdőre vont Péter és János apostolok a Szentlélekkel eltelve kijelentik: „Nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk” – és továbbra is hirdették Jézus feltámadását.

Az Ige testté lett, a mi hitünk is egészen konkrét

Az említett tények konkrétak, mert konkrét tényekből állnak – szögezte le a pápa. Ez a konkrét mivolt áll szemben a törvénytudók magatartásával, mely tárgyalásokba akar bocsátkozni, hogy aztán kompromisszumokra jusson vele. Péter és János ellenben bátran és őszintén, a Szentlélek őszinteségével szóltak, ami azt jelenti, hogy az igazságot bátran, kompromisszumok nélkül hirdetik. Az alappont a hit konkrét jellege. Sokszor elfelejtjük azt, hogy a hitünk konkrét. Az Ige testté lett, nem pedig eszmévé. Amikor a hiszekegyet mondjuk, akkor az csupa konkrét dolgot említ: Hiszek az Atyaistenben, aki a mennyet és a földet teremtette, hiszek Jézusban, aki meghalt… Ezek mind konkrét dolgok – húzta alá a pápa. A Credo nem azt mondja, hogy ezt és azt a dolgot meg kell tennem. A hit konkrét jellege visz az őszinteséghez, a vértanúságig menő tanúságtételhez, ami szemben áll a kompromisszumokkal vagy a hit idealizálásával.

Az egyház is néha beleesett a lehet nem lehet teológia csapdájába

„Ezzel szemben a törvénytudók számára az Ige törvénnyé lett, vagyis ezt idáig kell megtenni, de nem tovább, ezt így lehet és nem másképp!”. Valójában ketrecbe zárta őket a racionalista gondolkodás, mely nem ért véget. Az egyház pedig, jóllehet sokszor elítélte a racionalizmust, a felvilágosodást, maga is beleesett annak a csapdájába és elfelejtette a Szentlélek erejét és szabadságát, a Lélekből való újjászületést, mely szabadságot és őszinteséget ad azt hirdetni, hogy Jézus Krisztus az Úr.

Az Úr adja meg nekünk a Szentlelket, hogy merevség nélkül hirdessük az evangéliumot   

„Az Úr adja meg nekünk, hogy tapasztalatot szerezzünk a Lélekről, aki jön és megy, előre visz, aki hittel felken, a konkrét hittel – szólt a pápa –, majd Jézus szavát idézte: „A szél ott fúj, ahol akar; hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született”. Az Úr adja meg nekünk ezt a húsvéti Lelket, kompromisszumok és  merevség nélkül hirdessük az evangéliumot! – zárta hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa.

(vl)        

       
All the contents on this site are copyrighted ©.