2017-04-22 17:36:00

Popiežiaus žinia Lenkijos Primui: Perduoti Evangelijos žinią moderniajam pasauliui


Gniezno arkivyskupija švenčia Primato šešių šimtų metų sukaktį, Gniezne ir Varšuvoje šį savaitgalį vyksta jubiliejaus minėjimai, primenantys primystės šimtametę istoriją, išaugusią iš Lenkijos Bažnyčios ir valstybės tūkstantmetės istorijos.

Gniezno arkivyskupija buvo įkurta 1000 metais. Popiežius Silvestras II Gniezno dieceziją įkūrė šv. Vaitiekaus kanonizavimo proga. Vaitiekus Adalbertas, Prahos vyskupas ir vienas iš pirmųjų lenkų krikštytojų, žuvo 997 metais balandžio 23 dieną nukankintas baltų, pasipriešinusių Evangelijos sklaidai. Tuomet popiežius Silvestras II, Gniezno vyskupu paskyrė Vaitiekaus brolį šv. Gaudencijų. Kankinio vyskupo kūnas buvo parvežtas ir palaidotas Gniezno katedroje.

XV amžiuje Gniezno arkivyskupo sosto įpėdiniams buvo pripažintas Lenkijos Primo titulas, primenantis apie šios vyskupijos svarbą krašto evangelizavime. Gniezno vyskupas ir Lenkijos karaliaus Jogailos patarėjas vysk. Mikolajus Trąba 1417 metais tapo pirmuoju Lenkijos Primu, šį titulą parsivežė iš Konstancos susirinkimo, kur dalyvavo naujojo popiežius Martyno V rinkimuose.

Primo titulas Lenkijoje buvo daugiau nei tik garbės ar liturginio pirmumo: Primo soste buvęs hierarchas galėdavo vainikuoti valstybės vadovus, valdyti karalystę tarpuvaldžiu, pirmininkauti vyskupijų sinodams. Lietuvą su Gniezno pirmumu sieja buvusi bendra Lietuvos-Lenkijos valstybė; Vilniaus ir Žemaičių vyskupijos ne vieną šimtmetį priklausė Gniezno jurisdikcijai. Be to, devintasis Lenkijos primas buvo šv. Kazimiero jaunesnysis brolis Frydrichas Jogailaitis, pirmasis Gniezno arkivyskupas ir Lenkijos primas ir vienintelis gediminaitis tapęs kardinolu.

Popiežius Pranciškus laišku pasveikino Gniezno arkivyskupą Wojciech Polak, kitus jubiliejinės šventės Gniezne dalyvius, tarp kurių – daugelio Europos kraštų Bažnyčių primai, prisiminė Gniezno istorinę svarbą tiek lenkų tautos laimėjimuose, tiek pralaimėjimuose. Gnieznas išliko svarbiu atramos tašku siekiant laisvės, stiprybės ir motyvacijos, kuriant bendrąjį gėrį ir plečiant dvasinį. Prisimindamas šv. Jono Pauliaus II paraginimą, popiežius Pranciškus priminė šv. Vaitiekaus paveldo svarbą dabartinių laikų istorijai ir platesniame vieningos Europos kontekste.

„Šiandien, parašė laiške popiežius Pranciškus, reikia žvelgti į priekį, prašyti Dievo, kad taptume vertais šv. Vaitiekaus liudytojais, gyvais įkvėpimo šaltiniais būsimų Kristaus sekėjų kartų evangelizavime. Šie metai, kurie prasideda ir visos šio jubiliejaus iškilmės tevirsta proga įvertinti ir priimti būsimus iššūkius kaip su nauju įsipareigojimu perduoti Evangelijos žinią moderniajam pasauliui“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.