2017-04-21 16:13:00

Nauji vyskupai Lenkijoje ir Vokietijoje


Tautų Evangelizavimo kongregacijos pasekretoris kun. Tadeuszas Wojda po ilgametės tarnystės Šventam Sostui parvyksta su nauja misija į Lenkiją. Popiežius Pranciškus jį paskyrė Balstogės arkivyskupu. Katalikų apaštalavimo draugijos narys 60 metų arkivyskupas Wojda yra kilęs iš Kielcų vyskupijos Lenkijoje. Po kunigystės šventimų kun. Wojda buvo Katalikų apaštalavimo draugijos vadovas jaunimo misijų reikalams, prieš 27 metus įsidarbino Tautų Evangelizavimo kongregacijoje. Kun. Wojda yra penktasis Balstogės ordinaras po vyskupijos įkūrimo 1991 metais. Naujoji Balstogės vyskupija buvo sudaryta iš Lenkijos Respublikos teritorijoje likusios Vilniaus arkivyskupijos dalies. Naujojo Balstogės arkivyskupo Wojdos konsekravimas įvyks birželio 10 d.

Mainco vyskupija Vokietijoje susilaukė 89-ojo įpėdinio. Popiežius Pranciškus Vokietijos apaštalo šv. Bonifaco įpėdiniu Maince paskyrė prof. Peterį Kohlgrafą. 50 metų amžiaus teologijos profesijos perkeltas į Mainco vyskupiją iš Kelno arkivyskupijos, kur buvo įšventintas kunigu 1993 metais. Kun. Peter Kohlgraf pastaruosius ketverius akademinius metus dėstė pastoralinę teologiją Mainco katalikų universitete, drauge tarnavo vikaru vienoje Mainco vyskupijos parapijoje. Nominuoto vyskupo pirmtakas, Mainco vyskupas emeritas ir ilgametis Vokietijos Vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Karl Lehmann buvo popiežiaus atleistas iš Mainco ganytojo pastoracinių pareigų gegužės 16 dieną, per kardinolo Lehmanno aštuoniasdešimtąjį gimtadienį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.