2017-04-20 16:02:00

Popiežius Pranciškus: Jaunimo ugdymas – tai meilės tarnystė


„Auklėkite ir ugdykite su meile. Padėkite mokiniams, kad išsiskleistų visi jų gabumai“, - rašo popiežius Pranciškus Brolių maristų kongregacijos nariams, minintiems savo vienuolijos įsikūrimo 200 metų sukaktį ir besiruošiantiems savo generalinei kapitulai, kuri šių metų rugsėjo mėnesį vyks Kolumbijoje.

Maristų arba Mažųjų Marijos brolių kongregaciją 1816 m. Lione, Prancūzijoje, įkūrė kunigas Marcelinas Champagnat, 1999 m. paskelbtas šventuoju. Šiandien maristai pasklidę po visą pasaulį; kongregacija turi daugiau kaip tris tūkstančius narių. Kaip iš pradžių, taip ir šiandien, jų pagrindinė charizma – vaikų ir jaunimo ugdymas, darbas savo kongregacijos įsteigtose mokyklose.

Popiežius primena kongregacijos steigėjo šv. Marcelino Champagnat žodžius, kad „vaiko ugdymas panašus į žemė purenimą. Kad ir kokia derlinga būtų žemė, jei ji nebūtų ariama ir purenama, joje augtų tik piktžolės ir erškėčiai“. Ugdymas ir auklėjimas, kuris ruošia jauną žmogų savarankiškam gyvenimui, turi būti suvokiamas kaip Dievo gailestingumo bei gerumo liudijimas, kaip meilės tarnystė žmogui ir pasauliui. Popiežius taip pat primena ir ugdytojų pareigą ugdyti save pačius. „Turite visada aiškiai suvokti, - rašo jiems Pranciškus, - kad dirva, kurią jūs dirbate, yra šventa. Turite matyte joje įspaustą Dievo meilės žymę“. Popiežius taip pat kvietė drąsiai ir kartu su dvasiniu įžvalgumu skaityti laiko ženklus, žiūrėti ko šiandien reikia, kad mokyklas baigę jauni žmonės būtų brandžios asmenybės, kad būtų pasiruošę liudyti tai ką tiki ir kurti geresnį rytojų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.