2017-04-20 14:46:00

Popiežius skelbs naujus šventuosius Fatimoje ir Romoje


Mariją regėję brolis ir sesuo Pranciškus ir Jacinta Marto bus paskelbti šventaisiais gegužės 13 dieną Fatimoje. Fatimos piemenėlių kanonizacijai vadovaus popiežius Pranciškus, kuris gegužės 12-13 dienomis su apaštališkuoju vizitu lankysis Portugalijoje, Fatimos Marijos apsireiškimų šimtmečio proga. Apie kanonizaciją gegužės 13 dieną Fatimoje pranešė popiežius Pranciškus ketvirtadienį eilinėje viešoje konsistorijoje, sušauktoje dėl kai kurių kanonizacijų.

Fatimos regėtojų buvo iš viso trys, visi vaikai piemenėliai. Pranciškus ir Jacinta Marto mirė būdami maži – Pranciškus mirė 1919 metais būdamas dešimties, dvejais metais jaunesnė Jacinta mirė būdama devynerių. Juos palaimintaisiais paskelbė šv. Jonas Paulius II 2000 metais. Trečioji regėtoja Liucija Dos Santos, karmelitų vienuolė, mirė 2005 metais būdama 98 metų. Popiežius Benediktas XVI 2008 metais leido jos beatifikacijos bylą pradėti ankščiau laiko.

Dievo tarnaitė Liucija Dos Santos, Pranciškaus ir Jacintos pusseserė, perdavė Bažnyčiai atsiminimus apie 2017 metais įvykusius Marijos apsireiškimus. Vėliau jos pasakojimas pagarsėjo kaip „Fatimos paslaptys“ apie Švč. Mergelės Marijos pergalę prieš blogį. Dalis vienuolės atsiminimų daugelį metų buvo žinomi tik popiežiams. Jie buvo paviešinti ir pristatyti 2000 metais šv. popiežiaus Jono Pauliaus II sprendimu. Dievo tarnaitės Liucijos žemiški palaikai ilsisi Rožinio Marijos bazilikoje Fatimoje greta dviejų palaimintų regėtojų, būsimų šventųjų Pranciškaus ir Jacintos.

Eilinėje viešojoje konsistorijoje ketvirtadienį, popiežiaus klausiami, kardinolai pritarė ir kitoms kanonizacijoms.

Popiežius Pranciškus kardinolams patvirtino, kad spalio 15 dieną kanonizuos 35 palaimintuosius - keturis Meksikos kankinius Kristoforą, Antaną ir Joną – visi buvo vaikai, 1529 metais nužudyti iš neapykantos tikėjimui; trisdešimt brazilų kankinių - du kunigus Andriejų ir Ambraziejų, pasaulietį Matą ir 27 jų bendražygius, 1645 metais nužudytus dėl tikėjimo; kapucinų kunigą pal. Angelą Akrietį (Luca Anotinio Falcone), gyvenusį ir mirusį prieš tris šimtmečius ir ispaną mokytoją kun. Įsikūnijimo Faustiną Miguez, XIX amžiuje įsteigusį „Dieviškosios ganytojos dukterų“ kongregaciją. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.