2017-04-20 15:30:00

A pápa üzenete a marista testvérekhez: a társadalomnak szüksége van lelkes nevelőkre


Neveljetek szeretettel, így bontakoztassátok ki a gyermekekben szunnyadó képességeket. Erre buzdította a pápa a marista testvéreket a Mária Iskolatestvérek Kongregáció alapításának 200. évfordulója és közelgő nagykáptalanjuk alkalmából, melyre szeptemberben kerül sor Kolumbiában. A pápa a marista testvérek legfőbb elöljárójának, Emili Turú Rofesnek címzett üzenetében a maristák nevelői karizmájára helyezte a hangsúlyt. A mai társadalomnak hiteles tanúságtevőkre van szüksége ahhoz, hogy egy jobb világot építsen.

A nevelés Isten jóságának és irgalmasságának kifejeződése – állapította meg Ferenc pápa a fiatalok nevelésének fontosságát hangsúlyozva, mely a marista testvérek hivatásának középpontjában áll immár kétszáz esztendeje. A pápa utalt a kongregációalapító, Champagnat Szent Marcellin szavaira, aki szerint „a nevelés a gyermek számára olyan, mint a földnek a művelés. Lehet bármilyen jó a föld, ha nem szántják föl, csak vadszeder és gyom nő rajta”. A nevelői feladat folyamatos odaadás, ami áldozatot igényel – állapította meg a pápa, hozzátéve, hogy a nevelés szív kérdése és ez teszi mássá és nemessé.

Szilárd elvű emberekre van szükség egy jobb világhoz

A vallásos nevelőnek elsősorban önmagát kell művelnie. Legyetek tudatában annak, hogy a föld, amit műveltek és alakítotok szent. Lássátok meg benne Isten szeretetét és nyomát – fordult a pápa a marista testvérekhez. A megkülönböztetés, a helyes és a helytelen közti mérlegelés fontosságáról szólva kiemelte: tárgyilagosan és szeretettel kell felmérni az adott helyzetet, majd az alapító szellemiségével egybevetni azt. A maristák nyissanak reménnyel telve a jövő felé, megújult szellemben járva útjukat. A mai társadalomnak szilárd elvű emberekre van szüksége, akik tanúskodnak hitükről és ezért jobb világot építhetnek mindenki számára.

A jó vallási nevelő kövesse Mária példáját

A pápa arra bátorította a marista testvéreket, hogy hagyják magukat vezetni Mária által, emlékezve mottójukra, miszerint: Mindent Jézusnak Mária által, mindent Máriának Jézusért! Alázatosság, készenlét, szolgálat: ezek Mária jellemvonásai, amelyek a jó vallási nevelő ismérvei is. Így a fiatalok nevelőik hozzáállásán és cselekedetein keresztül valami rendkívülit fedezhetnek föl, és rájönnek, hogy érdemes nemcsak eltanulni ezeket az értékeket, de beépíteni és követni is őket.

A pápa fogadta a marista testvérek legfőbb elöljáróját

A marista testvérek honlapján közzétettek egy interjút a legfőbb elöljáróval, aki beszámol találkozójáról Ferenc pápával. Az audienciára április 10-én került sor a Vatikánban. Emili Turú Rofes testvér és a pápa a marista karizmáról beszélgettek, valamint annak veszélyéről, hogy a papok klerikalizmusa megsemmisíti a világiak hivatását. A pápa köszönetet mondott a marista testvéreknek a fiatalok nevelésében végzett munkájukért. Elismerését fejezte ki elkötelezettségükért, amelyet Irakban és Szíriában folytatnak azoknak a gyermekeknek és fiataloknak a neveléséért, akiknek a háború miatt el kellett hagyni otthonaikat – mondta még el az interjúban a marista testvérek legfőbb elöljárója.

A Mária Iskolatestvérek Kongregáció tagjai laikus, három fogadalom által megszentelt szerzetesek. Egyetlen céljuk Krisztus követése. Életük Jézus szeretetében teljesedik ki, akit maristaként Mária példája szerint igyekeznek követni, az alapító Szent Marcellin Champagnat atya nyomán. Hivatásuk a gyermekek és fiatalok nevelése, különös tekintettel a legszegényebbekre.

(gá)
All the contents on this site are copyrighted ©.