2017-04-19 10:25:00

Påven: Tron ges till dem som har öppet hjärta


Påven Franciskus talade utifrån 1 Korinitebrevet kapitel 15 verserna 1-5 i onsdagsaudiensens katekesundervisning – Uppståndne Kristus, vårt hopp. I korthet sa påven:

Kära bröder och systrar! I dessa glada Påskdagar fortsätter katekesundervisningen om vårt kristna hopp och Jesu uppståndelse. Paulus säger till korintierna att Jesus själv är vårt hopp - hans uppståndelse är grunden för vår tro. Utan vår säkra tro på denna historiska verklighet skulle den kristna tron bara vara filosofisk och Jesus bara en av många religiösa figurer. Vår tro bygger på vittnesbördet från dem som mötte uppståndne Kristus, från Petrus och alla tolv apostlar till Paulus, som omvändes i sitt dramatiska möte med Herren på vägen till Damaskus. Att möta Kristus i tro är alltid förvånande – det är en nåd som ges till dem som har öppna hjärtan. Det störtar om vårt bekväma liv och öppnar oss för en oväntad framtid att så liv och ljus där död och sorg råder. Detta är anledningen till Påskens glädje. I den uppståndne Jesus, som bor mitt ibland oss, möter vi kraften i Guds kärlek som triumferar över döden och alltid ger nytt liv och odödligt hopp.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.