2017-04-17 14:27:00

Popiežius: Gyvenimas pagal Dvasią - mūsų prisikėlimo pradžia


Popiežius Pranciškus palinkėjo ramumos Velykų oktavos laikotarpyje, pratęsiančio Kristaus prisikėlimo džiaugsmą. Šventasis Tėvas kalbėjo Antrąją Velykų dieną vidudienio maldos susitikime su maldininkais Šv. Petro aikštėje. „Priimkite kiekvieną gerą progą būti Priskėlusio Viešpaties taikos liudytojais! Džiugių ir šventų Velykų!“, sakė popiežius, drauge paprašęs prisiminti jį maldose.

Brangūs broliai ir seserys,

Antrosios Velykų dienos šventė, kuri dar vadinama „Angelo pirmadieniu“, liturgija leidžia išgirsti prisikėlimo žinią, paskelbtą vakar: „Kristus prisikėlė, aleliuja!“. Šios dienos Evangelijoje išgirstame aidą žodžių, kuriuos Angelas ištarė moterims, atbėgusioms prie Jėzaus kapo: „skubiai duokite žinią jo mokiniams: Jis prisikėlė iš numirusių“ (Mt 28,7). Jaučiam, kad taip pat mums skiriamas kvietimas „skubėti“ ir „eiti“ skelbti mūsų laikų vyrams ir moterims šią džiaugsmo ir vilties žinią. Vilties, tikrosios vilties, nes nuo tada kai trečiosios dienos aušrą nukryžiuotas Jėzus prisikėlė, paskutinysis žodis daugiau nėra mirties, o gyvenimo! Ir tai mūsų tikrumas. Ne kapas, ne mirtis yra paskutinis žodis, o gyvenimas. Todėl dažnai kartojame: „Kristus prisikėlė“; nes per Jį kapas buvo nugalėtas, gimė gyvenimas.

Per šį įvykį, kuris yra tikroji istorijos ir kosmoso naujiena, esame kviečiami būti naujais vyrais ir moterimis pagal Dvasią, tvirtinantys gyvenimo vertybę. Yra gyvenimas! O tai jau mūsų prisikėlimo pradžia! Būsime prisikėlimo vyrai ir moterys, gyvenimo vyrai ir moterys, jei per sunkumus, kamuojančius pasaulį, o šiuo metu jų daug, ir supasaulėjimą, kuris atitolina nuo Dievo, mokėsime atsiliepti solidarumo gestais ir svetingumo gestais, jei palaikysime visuotiną taikos troškimą ir sieksime aplinkos, kuri būtų laisva nuo apleidimo. Tai bendri ir žmogiški veiksmai, tačiau jei palaikomi tikėjimo į Priskėlusį Viešpatį, įgyja kur kas didesnį veiksmingumą nei vien mūsų sugebėjimai. Taip yra, nes Kristus yra gyvas, Kristus veikia istorijoje Šventosios Dvasios veikimu: ji atperka mūsų varganumą, pasiekia kiekvieno širdį ir sugražina viltį visiems, kurie yra prispausti ir kenčia.

Šventasis Tėvas kvietė kreipti žvilgsnį į Mergelę Mariją, pasikliauti jos pagalba. Mergelė Marija, tylioji savo sūnaus Jėzaus mirties ir prisikėlimo liudytoja, tepadeda būti aiškiais Priskėlusio Kristaus ženklais pasaulio reikaluose, kad visi, kurie kenčia arba patiria sunkumus netaptų pesimizmo, pralaimėjimo ir nusivylimo aukomis, o surastų mumyse daugelį brolių ir seserų juos palaikančių ir paguodžiančių.

Mūsų Motina tepadeda mums tvirtai tikėti į Jėzaus prisikėlimą; Jėzus prisikėlė! Jis gyvas, jis gyvas čia, tarp mūsų, o tai yra nuostabi išganymo istorija, galinti perkeisti širdis ir gyvenimus, - sakė popiežius, melsdamas Mariją, ypatingu būdu užtarti persekiojamas ir engiamas krikščioniškas bendruomenes, kurios šiandien daugelyje pasaulio vietų yra pašauktos sunkesniam ir drąsiam liudijimui.

Po kalbos, popiežius Pranciškus Velykų pirmadienio vidudienį Šv. Petro aikštėje su maldininkais sukalbėjo velykinį priegiesmį „Regina Caeli“, kuris per visą Velykų liturginį laikotarpį – penkiasdešimt dienų iki Sekminių - pakeičia „Viešpaties Angelo“ maldą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.