2017-04-14 10:48:00

Krížová cesta v Koloseu bude v netradičnom slede meditácií


Vatikán 14. apríla – Text meditácií ku krížovej ceste Via Crucis, ktorú bude v dnešný Veľký piatok o 21.15 viesť v rímskom Koloseu pápež František, pripravila francúzska biblistka Anne-Marie Pelletierová. Témy štrnástich zastavení nebudú tentoraz klasické. Druhé zastavenie bude venované Petrovmu zapretiu Ježiša, štvrté bude o  korunovaní Ježiša tŕním a o jeho pravej kráľovskej sláve. Panna Mária bude v centre 11. zastavenia so scénou „Stabat Mater“ – ako Matka stojaca pod Ježišovým krížom vzpriamená a v pevnej istote, že Boh plní svoje prisľúbenia.   

Autorka meditácií, profesorka Anne-Marie Pelletierová dlhé roky vyučovala v Paríži hermeneutiku a biblickú exegézu a v roku 2014 bola ocenená Ratzingerovou cenou. Svojím odborným záujmom sa zamerala najmä na miesto ženy v kresťanstve a v Cirkvi, na vzťah medzi kresťanskou a židovskou  mystikou, či na exegézu Piesne piesní, Izaiáša a ďalších kníh. Prof. Pelletierová sa osobitne venovala biblickej formácii pre rehoľníkov a rehoľníčky viacerých mníšskych tradícií a v roku 2001 sa zúčastnila ako audítorka na Synode biskupov. -jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.