2017-04-12 16:00:00

Popiežius melsis už naujuosius kankinius


Popiežius Pranciškus balandžio 22dieną vadovaus Žodžio liturgijai už XX ir XXI amžių „Naujuosius Kankinius“. Popiežiaus pamaldos su šv. Egidijaus bendruomene įvyks Dievo gailestingumo sekmadienio išvakarėse Šv. Baltramiejaus bazilikoje. Popiežiaus apsilankymas šventovėje prasidės 17 val. praneša Šventojo Sosto Spaudos salė.

Šv. Baltramiejaus bazilika Tibro saloje Romoje nuo seniausių laikų yra kankinių šventovė. Ją imperatorius Otonas dešimtajame amžiuje dedikavo savo bičiuliui ir kankiniui, lenkų evangelizuotojui ir prūsų pagonių krikštytojui šv. Adalbertui (Vaitiekui), Prahos vyskupui, tačiau netrukus į šventovę buvo atkelti kankinio apaštalo šv. Baltramiejaus palaikai. Nuo tada Tibro salos šventovė dedikuota Šv. Baltramiejui.

Šv. popiežius Jonas Paulius II atidavė šventovę Šv. Egidijaus bendruomenei 1993 metais, o dar po kelerių metų išsakė troškimą, kad Šv. Egidijaus bendruomenė šventovėje minėtų naujųjų laikų kankinius. Šis popiežiaus troškimas susijęs su jo sprendimu 1999 metais Didžiojo krikščionybės jubiliejaus proga pavesti komisijai „Naujieji Kankiniai“ ištirti XX amžiaus kankinius. Komisija dirbo šv. Baltramiejaus bazilikoje dvejus metus, surinko per 12 000 dosjė apie naujųjų laikų tikėjimo kankinius ir liudytojus, įskaitant ir Lietuvos. 2002 metais popiežius paprašė, kad toje bazilikoje kankinių atminimas būtų įamžintas regimu būdu.

Šv. Egidijaus bendruomenės rūpesčio dėka šešiuose šventovės altoriuose įrengti tikėjimo kankinius ir liudytojus menantys eksponatai: kryžiai, maldaknygės, rožiniai, rankraščiai, kiti asmeniniai daiktai. Koplyčios dedikuotos krikščioniškų konfesijų kankiniams iš šešių skirtingų istorinių ir geografinių kontekstų: Azijos, Okeanijos ir Artimųjų rytų kankiniai, Amerikos kankiniai ir liudytojai, komunistinių režimų aukos šventovės dešiniojoje navoje, Afrikos liudytojai, Ispanijos ir Meksikos kankiniai ir nacių režimo aukos kairiojoje navoje.

2008 metais šventovėje lankėsi popiežius emeritas Benediktas XVI. Jis vadovavo Žodžio liturgijai, susitiko su šv. Egidijaus bendruomenės atstovais bendruomenės įkūrimo keturiasdešimtųjų metinių proga, aplankė visas šešias šv. Baltramiejaus bazilikos koplyčias, pagerbė tikėjimo liudytojus ant kiekvieno altoriaus uždegdamas po žvakę. Popiežius emeritas Žodžio liturgijoje prisiminė savo pirmtako Jono Pauliaus II pastangas, kad Bažnyčia atmintų visus krikščionis, kurie krito vykdydami evangelinę Bažnyčios misiją, buvo nužudyti iš neapykantos tikėjimui arba todėl, kad nesutiko apleisti stokojančiuosius, vargdienius ir tikinčiuosius.

Popiežius Benediktas tąkart prisiminė šv. Jono Pauliaus II žodžius prie Koliziejaus 2000 metais Ekumeniniame naujųjų kankinių pagerbime, jog „Kristaus liudijimo iki kraujo praliejimo kalba yra iškalbesnė už praeities susiskaldymus“. Popiežius Benediktas XVI lankydamasis Šv. Baltramiejaus bazilikoje prieš devynerius metus atkreipė dėmesį, kad ir dabartinio, XXI amžiaus pradžia yra paženklinta kankinystės: „Kai krikščionys tikrai virsta žemės raugu, šviesa ir druska, tuomet ir jie, kaip Jėzus, tampa persekiojimų objektu. Su Jėzumi, krikščionys yra prieštaravimo ženklas. Todėl verta atminti šviesų pavyzdį visų, kurie ankščiau mūsų paliudijo herojišką ištikimybę, pareikalavusią kraujo praliejimo“.

Gavusi žinią apie popiežiaus Pranciškaus apsilankymą Šv. Baltramiejaus bazilikoje balandžio 22 dieną, Šv. Egidijaus bendruomenė išsakė savo narių džiaugsmą komunikate. Jame be kita ko pažymima, kad „Popiežiaus malda vietoje, kuri nuo Didžiojo 2000 metų krikščionybės jubiliejaus šv. Jono Pauliaus II pavedimu saugo dabartinių laikų kankinių atminimą, įgyja ypatingą prasmę šiais laikais, kurie paženklinti daugelio krikščionių skausmu ir Velykų slėpinio šviesoje“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.