2017-04-12 17:37:00

Patriarchas Sako: Tikėjimas į Kristų stipresnis už neapykantą ir terorizmą


Krikščionys Irake ir visame pasaulyje  rengiasi švęsti Prisikėlimo Velykas nepaisant kentėjimų ir sunkumų, kuriuos sukėlė rasistinė neapykanta ir kruvini teroristų išpuoliai. Agentūra „Asianews“ cituoja chaldėjų patriarcho Louiso Raphaelio Sako žinią, išplatintą Didžiosios savaitės proga, kurioje pabrėžiama, kad krikščionims patikėtas dialogo ir susitaikymo uždavinys. Patriarchas Sako kviečia politikus ir religinius lyderius kurti „pilietinę ir modernią“ valstybę, kuri gebėtų kurti veiksmingas švietimo, ekonomikos ir socialines programas, idant irakiečiai galėtų džiaugtis saugia ir taikia ateitimi, pasižyminčia teisingumu, orumu ir laisve. Bažnyčios uždavinys yra atgaivinti Ninivės lygumą įkvepiant naują gyvybę jos miestams ir kaimams.

Pasak chaldėjų patriarcho, reikalingos konkrečios iniciatyvos, kurios palaikytų nuolatinį krikščionių buvimo tęstinumą šioje žemėje, garantuotų vienodas pilietines teises.

Patriarchas Sako pabrėžia, kad Chaldėjų Bažnyčia Irake tapo mažąja kaimene, kuri tebėra gyva, atvira ekumenizmui, padedanti vargšams ir pabėgėliams, kuriems suteikiamas prieglobstis nepaisant jų išpažįstamo tikėjimo ar etninės grupės. Taigi, tai Bažnyčia kuri su meile tarnauja visos tautos labui, sugebėdama įkvėpti viltį, puoselėti solidarumą, atstatyti vidinius tiltus, remti dialogą ir susitaikymą šalyje.

Patriarchas Sako ragina tikinčiuosius Velykų laiku sustiprinti ištikimybę krikščionybei ir Bažnyčiai, suvienyti jėgas kaip broliams, kurie kilę iš vienos tautos, kuriuos sieja ryšiai su savo žeme, istoriniu, kultūriniu ir kalbiniu paveldu, nes migracija nesuteikia jokios garantijos. Vienybė, pasak patriarcho Sako, turi būti suprantama kaip krikščionių rekvizitas, kad jie galėtų išlikti politikoje ir dalyvauti sprendžiant visuomeninio gyvenimo reikalus.

Krikščionys raginami veiksmingai bendradarbiauti su irakiečiais priklausančiais skirtingoms religijoms – musulmonais, jazidais, saabėjais, kartu atsiliepiant į bendrus šalies iššūkius. Taip bus įmanoma puoselėti įvairovę, pagarbą skirtingumams, rašo patriarchas. Žinios pabaigoje jis primena, kad Chaldėjų Bažnyčia 2017-uosius pašventė taikai. Todėl Didžiosios Savaitės šventimas atspindi unikalią galimybę visiems įkvėpti taikos, pastovumo, gyvenimo viltį per maldą, apmąstymus, susitaikymą ir dialogą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.