2017-04-09 13:10:00

Pasikėsinimai į koptų bažnyčias Egipte. Popiežiaus užuojauta


Verbų sekmadienio vidudienį pasveikinęs viso pasaulio jaunimą, vyskupijose švenčiantį Pasaulinę jaunimo dieną, o ypač Lenkijos ir Panamos jaunimo atstovus, kurie dalyvavo Šv. Petro aikštėje vykusiame iškilmingame Jaunimo dienų kryžiaus ir Dievo Motinos ikonos perdavime, popiežius Pranciškus taip pat paprašė melstis už žmones, žuvusius ir sužeistus, šiomis dienomis įvykusiuose teroristų išpuoliuose. Popiežius paminėjo penktadienio pasikėsinimą Švedijos sostinėje ir Verbų sekmadienio rytą šalia Egipto sostinės Kairo įvykdytą išpuolį prieš koptų bažnyčią, kurio metu žuvo 25 žmonės.

„Kristui, kuris šiandien įžengia į savo Kančią, ir Švenčiausiajai Mergelei pavedame penktadienį Stokholme įvykusio teroristinio pasikėsinimo aukas, taip pat visus, kas vis dar labai kenčia nuo karo – žmonijos nelaimės. Meldžiamės ir už žmones, žuvusius šį rytą Kaire, išpuolyje prieš koptų bažnyčią. Mano brangiam broliui Popiežiui Tawadrosui II, Koptų Bažnyčiai ir visai egiptiečių tautai reiškiu savo gilią užuojautą, meldžiuosi už žuvusius ir sužeistuosius, esu artimas jų artimiesiems ir visai visuomenei. Viešpats teatverčia terorą, smurtą ir mirtį sėjančių žmonių širdis, taip pat ir širdis tų, kurie gamina ginklus ir jais prekiauja“, sakė Pranciškus.

Netrukus po sekmadienio vidudienio pranešta apie Egipte įvykusį antrą pasikėsinimą prieš koptų bažnyčią, įvykusį Aleksandrijoje, kur žuvo ne mažiau kaip 11 žmonių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.