2017-04-08 16:46:00

Velykų dieną popiežiui emeritui sukaks 90 metų


Balandžio 16 d. – Velykų sekmadienį – popiežiui emeritui Benediktui XVI sukaks 90 metų. Artėjant jubiliejinei sukakčiai, ketvirtadienį, balandžio 6 d. Vatikane buvo pristatyta Benediktui XVI dedikuota knyga „Cooperatores veritatis“.

„Cooperatores veritatis“ („tiesos bendradarbiai“) – taip trečiajame šv. apaštalo Jono laiške pavadinti Kristaus skelbėjai. Šiuo žodžius savo vyskupišku šūkiu 1977 m. pasirinko Josephas Ratzingeris.

Ketvirtadienį vykusiame popiežiaus emerito 90 metų sukakčiai skirtos knygos pristatyme pagrindinis kalbėtojas buvo Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos primininkas kard. Kurt Koch, kuris kalbėjo apie laivę kaip tiesos ir meilės vaisių profesoriaus, vėliau kardinolo Josepho Ratzingerio ir popiežiaus Benedikto XVI raštuose ir mokyme. Patį proginį leidinį pristatė Josepho Ratzinegrio fondo valdybos vadovas tėvas Federico Lombardi SJ. Knygą sudaro trylika tekstų, kurių autoriai – Ratzingerio premijos laureatai.

Popiežius Benediktas XVI – Josephas Ratzingeris – gimė ir buvo pakrikštytas 1927 m. balandžio 16 d., Didįjį šeštadienį, mažame Bavarijos miestelyje Marktl am Inn. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui įstojo į kunigų seminariją ir ją baigęs, 1951 m. birželio 29 d., per Petrines, drauge su vyresniu broliu Georgu priėmė kunigystės šventimus. Kunigas Ratzingeris tęsė studijas, apgynė teologijos daktaratą, pradėjo dėstyti. 1966 m. buvo paskirtas Tiubingeno universiteto profesoriumi, nuo 1969 iki 1977 m. profesoriavo Regensburge. 1977 m. kovo mėnesį popiežius Paulius VI paskyrė jį Miuncheno arkivyskupu ir tų pačių metų birželio mėnesį pakėlė kardinolu.

Popiežius Jonas Paulius II kardinolą Ratzingerį 1981 m. pasikvietė į Romą vadovauti Tikėjimo mokymo kongregacijai. Po Jono Pauliaus II mirties, 2005 balandžio 19 d. Josephas Ratzingeris buvo išrinktas popiežiumi ir pasirinko Benedikto vardą. 2013 m. vasario mėnesį visus nustebino žinia, jog popiežius Benediktas XVI atsisako Petro įpėdinio tarnystės. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.