2017-04-08 20:00:00

Popiežius dalyvavo Romos jaunimo maldos budėjime


Kasmet Verbų sekmadienį vyskupijų mastu švenčiama Pasaulinė jaunimo diena. Lietuvoje šią dieną meldžiamasi už birželio 23-25 dienomis Vilniuje vyksiančias Lietuvos jaunimo dienas. Visuotinės Bažnyčios mastu jaunimo diena vyskupijose švenčiama kaip vienas etapų besiruošiant pasauliniam jaunimo susitikimui, kuris 2019 m. sausį vyks Panamoje bei 2018 m. spalį Vatikane vyksiančiam jaunimui skirtam Vyskupų Sinodo susirinkimui. Sinodo tema: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“.

Pastarasis momentas – malda už būsimą Sinodą – buvo labiausiai pabrėžtas šeštadienio Romos Didžiojoje Švč. M. Marijos bazilikoje vykusiame Romos vyskupijos ir Italijos Lacijaus regiono jaunimo maldos budėjime, kuriame dalyvavo ir popiežius Pranciškus.

Sveikindamas šeštadienio pavakare maldai už būsimą Sinodą susirinkusį Romos ir miesto apylinkių jaunimą, popiežius Pranciškus kvietė juos sąmoningai ir aktyviai įsijungti į pasirengimus šiam svarbiam Bažnyčios gyvenimo įvykiui.

Kiekvienas jaunas žmogus turis teisę būti palydėtas gyvenimo prasmės paieškų kelyje, kad sugebėtų atsiliepti į jam skirtą Dievo projektą ir kad atrastų savo vietą gyvenime. Popiežius pridūrė, kad šis Sinodas turi būti skirtas ne tik tikinčiam jaunimui, bet į jo akiratį turi būti įtraukti visi, taip pat ir tie, kurie yra nutolę nuo tikinčiųjų bendruomenės gyvenimo ir tie, kurie sakosi esą netikintys.

Mąstydami apie gyvenimo prasmę, jauni žmonės neturi vien klausti „kas aš esu?“, kaip dažnai siūlo dominuojanti kultūra. Pasak popiežiaus, reikia kitaip formuluoti sau patiems skirtą klausimą. Reikia klausti: „Kam aš esu?“. Reikia sekti Marijos pavyzdžiu, kuri nedvejodama sutiko vykdyti Dievo jai skirtą pašaukimą.

Komentuodamas maldos budėjimo metu girdėtus kelių jaunuolių pasisakymus, Pranciškus kvietė jaunimą visata būti keliaujančiais žmonėmis, nestovėti vietoje, nebūti nei per anksti pasenusiais žmonėmis, nei gyventi patogiai susirangius ant sofos.

Galiausiai popiežius taip pat ir šia proga paragino jaunimą semtis išminties iš savo senelių. Jų patirtis tepadeda jaunimui drąsiai eiti pirmyn ir kurti naują pasaulį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.