2017-04-04 11:12:00

Tòa Thánh và Huynh Đoàn thánh Piô 10 xích lại gần nhau


VATICAN. Thêm một bước tiến xích lại gần nhau giữa Huynh Đoàn thánh Piô 10 và Tòa Thánh: ĐTC Phanxicô cho các vị bản quyền địa phương được cho phép các LM giáo phận chủ sự lễ nghi hôn phối cho các tín hữu theo Huynh đoàn này, dù tình trạng giáo luật của Huynh đoàn chưa được giải quyết.

 Quyết định trên đây của ĐTC được trình bày trong thư của vị Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin kiêm chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo Hội của Thiên Chúa, là ĐHY Gerhard Mueller, gửi các GM thuộc Huynh đoàn thánh Piô 10, là nhóm đã ly khai với Giáo Hội Công Giáo từ cuối tháng 6 năm 1988 sau khi vị sáng lập Huynh đoàn là Đức TGM Marcel Lefebvre truyền chức cho 4 GM mà không có phép của ĐGH.

 ĐGH Biển Đức 16 đã giải vạ tuyệt thông cho các GM thuộc Huynh đoàn thánh Piô 10 để tạo điều kiện cho sự thương thuyết tái lập sự hiệp nhất và xác định vị thế giáo luật của Huynh đoàn trong Giáo Hội.

 Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, ĐTC Phanxicô đã cho phép các LM của Huynh đoàn thánh Piô 10 được giải tội thành sự cho các tín hữu. Nay ĐHY Mueller cho biết ĐTC quyết định cho phép các vị Bản quyền địa phương (Giám Mục, Tổng Đại diện, Đại diện Giám Mục) được cho phép cử hành hôn phối cho các tín hữu theo hoạt động mục vụ của Huynh đoàn thánh Piô 10 theo thể thức như sau:

 Phép đó có thể ban cho một LM thuộc giáo phận, hoặc một LM hoàn toàn hợp lệ, cử hành hôn phối theo nghi thức bí tích vào đầu thánh lễ, trong phụng vụ cũ, tiếp theo đó, một linh mục của Huynh đoàn cử hành thánh lễ.

 Nơi nào không có LM giáo phận có thể chủ sự nghi thức hôn phối cho hai bên, thì vị Bản quyền có thể trực tiếp ban năng quyền cần thiết như thế cho linh muc của Huynh đoàn cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, và yêu cầu vị ấy gửi đến tòa GM sớm hết sức chứng chỉ và tài liệu về viẹc cử hành bí tích hôn phối như thế” (SD 4-4-2017)

 G. Trần Đức Anh OP 
All the contents on this site are copyrighted ©.