2017-04-03 12:20:00

Popiežiaus homilija. Ne įstatymo raidė, bet gailestingumas


Apsisaugosime nuo sugedimo ir nuodėmės laikydamiesi ne įstatymo raidės, bet klausydami Jėzaus, kuris yra įstatymo pilnatvė, - sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos Evangelija pasakoja apie pas Jėzų atvestą moterį, sugautą svetimaujant. Klastingiems kaltintojams Jėzaus atsako: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“. Taip pat ir pirmasis skaitinys iš Danielio knygos kalba apie panašią situaciją – apie dviejų teisėjų klastingai neištikimybe apkaltintą moterį Zuzaną.

„Visada pasaulyje buvo sugedusių, korumpuotų teisėjų. Ir šiandien jų yra viso pasaulio šalyse. Panašiai kaip šiedu, - kalbėjo Pranciškus. Kodėl žmogus sugenda? Nuodėmė – tai viena. „Aš nusidedu, paslystu, esu neištikimas Dievui, tačiau stengiuosi daugiau taip nedaryti, stengiuosi susitaikyti su Viešpačiu ar bent jau aiškiai suprantu, kad blogai pasielgiau“. Sugedimas prasideda tuomet kai nuodėmė vis įeina, įeina, įeina ir įeina į tavo sąžinę ir nepalieka vietos niekam kitam, net orui“. Šitaip nuodėmė virsta sugedimu.

Zuzanos atveju, teisėjus taip labai buvo užvaldžiusi sugedusi aistra, gašlumas, kad jie ryžosi melagingai liudyti prieš niekuo nenusikaltusią moterį. Evangelijoje minimu svetimaujant sugautos moters atveju kaltintojų sugedimas pasireiškė jų legalizmu, įstatymo raidės supriešinimu su malone. „Jėzus pasako vos kelis žodžius: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“; o nusidėjusiai moteriai taria: „Aš tavęs nesmerkiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“. Štai kur įstatymo pilnatvė, kurios negalėjo suvokti Rašto aiškintojai ir fariziejai. Sugedimo paveiktose jų mintyse tilpo visi įstatymai, bet nebuvo vietos gailestingumui. Jėzus yra įstatymo pilnatvė. Jėzus yra gailestingas teisėjas“.

„Ar ir mes kitus teisiame širdyje? Ar ir mes esme sugedę? Gal dar ne? Sustokite. Sustokime, - sakė popiežius. Pavyzdys mums tebūnie Jėzus – gailestingas teisėjas. „Aš tavęs nesmerkiu. Eik ramybėje ir daugiau nebenusidėk“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.