2017-04-03 18:38:00

Maahanmuutto ja taloudellinen kehitys


Maahanmuutto, taloudellinen kehitys ja ihmisarvo olivat aiheita, joita kardinaali Turkson kommentoi L’Osservatore Romanolle antamassaan haastattelussa 1. huhtikuuta. Haastattelu tehtiin Kansojen kehitys –kiertokirjeen täyttäessä 50-vuotta.

Kehitys ei rajoitu talouteen

”Kiertokirje oli profeetallinen”, kommentoi kardinaali ja jatkoi esimerkeillä taloudesta ja ihmispersoonan arvosta: ”Kehitys ei rajoitu talouden kasvuun. No, kymmeneen vuoteen emme ole nyt kuulleet puhuttavan muusta kuin taloudellisesta kriisistä, finanssikriisistä ja markkinoista: emme vieläkään ole ymmärtäneet, että kriisi on ennenkaikkea antropologinen. Lähestymistapamme on puhtaasti ideologinen, ei inhimillinen. Ja tämä sen vuoksi, ettei ihminen enää ymmärrä syitä elämäänsä”.

Jokainen ihminen on kutsuttu edistymään elämässään. Nykyään edistys ymmärretään kuitenkin kasvavassa määrin henkilökohtaiseen menestykseen liittyväksi, kardinaali arvioi. Tämän eteen ollaan valmiita rikkomaan elämää vastaan. ”Oikeus elämään on ensimmäinen ihmisoikeuksista, mutta tänään enemmän kuin koskaan aikaisemmin se on harkitun hyökkäyksen kohteena”.

Ihmisen persoonallinen arvo ja luomakunnasta huolehtiminen

”Persoonan ensisijaisuus on tärkeä avain kaikkien yhteiskunnallisten kysymysten suhteen”, kardinaali Turkson arvioi. Se on tärkeä näkökulma ekologiaan ja yhteisestä kodistamme huolehtimiseen. ”Ihminen ei hallitse luomakuntaa absoluuttisesti vaan kuuliaisena Luojalle, jonka kuva hän on. Ihmisen ja luodun kunnioittaminen ovat välttämättömiä ihmisen kokonaisvaltaiselle kehitykselle”, kardinaali totesi. Ihminen ja ympäristö vastaavat ”Jumalan rakkauden suunnitelmaa”.

Maahanmuutto tämänhetkisenä haasteena

”Myös maahanmuuton suhteen esitän saman toiveen, jonka paavi Franciscus on toistanut useasti: että kohtaamisen kulttuuri voisi vallita, erityisesti kaikkein puutteenalaisimpien ja kärsivimpien suhteen”. Kohtaamisen kulttuuri auttaa sydämen kääntymyksessä, johon meidät kaikki on kutsuttu. ”Sinänsä ei ole Pyhän istuimen tehtävä eikä tahto puuttua yksityisten maiden poliittisiin päätöksiin ja lainsäädäntöön, joita kunkin maan edustajat vapaasti toteuttavat”.

Paavi Paavali VI:n Kansojen kehitys – Populorum progressio –kiertokirje ilmestyi 26. maaliskuuta 1967. Se on yksi merkittävistä katolisen kirkon yhteiskunnallista opetusta selittävistä kiertokirjeistä.
All the contents on this site are copyrighted ©.