2017-04-02 14:32:00

Popiežius meldžiasi už Kolumbiją, Kongą, Venesuelą ir Paragvajų


Po Mišių priešais ką tik atnaujintą Karpio vyskupijos katedrą, kartu su jų dalyviais, popiežius Pranciškus kalbėjo vidudienio „Viešpaties Angelo“ maldą ir šia proga dar kartą pasveikino vyskupijos ir viso šio Italijos regiono tikinčiuosius, ypač Mišiose gausiai dalyvavusius ligonius. „Jūs  padedate Bažnyčiai, padedate Kristui nešti kryžių, - sakė popiežius. Ačiū! Didelis ačiū! [...] Marijai aukokime savo džiaugsmus, skausmus ir viltis. Prašykime, kad ji savo gailestingomis akimis pažvelgtų į visus kenčiančius, ypač į ligonius, vargšus, neturinčius darbo“.

Šia proga popiežius tai pat paminėjo šiomis dienomis Kolumbijoje įvykusią nelaimę. „Jaučiu didį skausmą dėl tragedijos, kuri įvyko Kolumbijoje, kur liūčių sukelta milžiniška dumblo lavina užpylė Mokoa miestą. Žuvo ir buvo sužeista daug žmonių. Meldžiuosi už aukas; esu artimas apraudantiems žuvusius savo artimuosius; dėkoju visiems kas dalyvauja gelbėjimo darbuose“.

Sekmadienio vidudienį popiežius priminė ir tebevykstančias kovas Kongo Demokratinės Respublikos Kasai regione. Žmonės žūsta ir verčiami bėgti iš gimtųjų vietų. Nukentėjo taip pat ir bažnytinės struktūros – bažnyčios, ligoninės, mokyklos - ir jose dirbantys žmonės. „Esu artimas šiai tautai, - sakė Pranciškus, - ir visus raginu melstis už taiką, kad šiuos nusikaltimus padariusių žmonių širdys nebevergautų neapykantai ir smurtui, nes neapykanta ir smurtas visada tik griauna“. Galiausiai popiežius paminėjo ir Venesuelą bei Paragvajų, patikino šių šalių gyventojus, kad jie jam brangūs, kvietė juos vengti smurto, ieškoti politinių sprendimų dabartiniams sunkumams. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.