2017-04-01 15:22:00

Popiežius priėmė ispanų kolegijos bendruomenę


Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Romos Šv. Juozapo ispanų kolegijos bendruomenę, šiemet mininčią savo veiklos 125 metų sukaktį. Netoli Vatikano įsikūrusi kolegija 1892 m. priėmė pirmuosius iš Ispanijos atvykusius kunigus studentus.

Mylėti iš visos širdies, nedvejojant, nesiekiant asmeninės naudos, išeinant pasitikti kito žmogaus, stengiantis jį suprasti ir jam atleisti. Šiuos dalykus, būtinus kunigų formacijos kelyje, popiežius priminė ispanams kunigams šeštadienio audiencijos metu. „Kunigų formacija, sakė Pranciškus, negali būti tik akademinė, bet turi būti visą gyvenimą apimantis procesas. Kunigas turi būti ir Viešpaties mokinys, ir patikimas Evangelijos skelbėjas. Dėl to būtina su dėmesingu įžvalgumu klausyti Šventosios Dvasios balso“.

Popiežius paminėjo keturis kunigų formacijos aspektus: akademinį, dvasinį, bendruomeninį ir apaštališkąjį. Galiausiai popiežius linkėjo, kad kunigai niekada nesitenkintų tvarkingu ramiu gyvenimu, bet kad aukščiau visko keltų Dievo vaikų laisvę, pasitikėtų Apvaizda, nesirūpintų tuo, kas nebūtina, visada būtų geranoriški ir paslaugūs silpniesiems ir kenčiantiesiems, kad atsimintų, jog velnias į kunigo gyvenimą įeina „per kišenę“. „Sakau jums kaip brolis,  kaip tėvas ir kaip bičiulis, - sakė popiežius, - venkite bažnytinio karjerizmo, nes tai maras“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.