2017-04-01 18:38:00

Pápež František vydal motu proprio o evanjelizačnom poslaní pútnických svätýň


Vatikán 1. apríla – Svätý Otec František vydal apoštolský list motu proprio Sanctuarium in Ecclesia, ktorým zveril pútnické svätyne do kompetencie Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu. Vyzdvihol pri tom úlohu, akú majú svätyne, označované aj ako „sanktuáriá“, pri posilňovaní viery a rozvíjaní ľudovej nábožnosti.

„Pútnické svätyne majú v Cirkvi «veľkú symbolickú hodnotu» a byť pútnikmi je rýdze vyznanie viery,“ píše pápež František v úvode listu a ďalej vysvetľuje, že „pomocou kontemplácie svätého obrazu sa totiž dosvedčuje nádej pocítiť Božiu blízkosť, otvárajúcu srdce dôvere, že naše najhlbšie túžby počúva a vypočuje ich. Ľudová zbožnosť, ktorá je jedným «z autentických vyjadrení spontánnej misionárskej činnosti Božieho ľudu» (Evangelii gaudium, 122), nachádza v pútnickej svätyni výnimočné miesto, kde môže vyjadriť krásnu tradíciu modlitby, nábožnosti a odovzdania sa Božiemu milosrdenstvu, inkulturovanú do života každého národa.“

Motu proprio Sanctuarium in Ecclesia mení doterajšiu prax, keď za záležitosti pútnických svätýň týkajúce sa Svätej stolice zodpovedala Kongregácia pre klérus a čiastočne Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich.

List pápeža Františka datovaný na spomienku Panny Márie Lurdskej 11. februára špecifikuje, že do kompetencie Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu bude patriť zakladanie medzinárodných svätýň a schvaľovanie ich štatútov, ako aj starostlivosť o evanjelizačnú úlohu týchto svätýň. Ide tu o rozvíjanie organickej pastorácie, aby svätyne slúžili ako strediská novej evanjelizácie, o podporovanie národných a medzinárodných stretnutí s cieľom obnovy ľudovej zbožnosti a pútí, o podporu formácie pracovníkov svätýň a bdelosť nad tým, aby sa pútnikom poskytovala správna duchovná a cirkevná starostlivosť. Napokon je to docenenie kultúrnej a umeleckej hodnoty svätýň v duchu evanjelizácie cestou krásy, tzv. „via pulchritudinis“. -jb-   
All the contents on this site are copyrighted ©.