2017-04-01 14:57:00

List apostolski Franciszka o sanktuariach w ewangelizacji


Listem apostolskim motu proprio „Sanctuarium i Ecclesia” – „Sanktuarium w Kościele” Ojciec Święty przeniósł kompetencje dotyczące sanktuariów na Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Dotychczas zależały one od Kongregacji ds. Duchowieństwa. Równocześnie Papież podkreśla, że sanktuaria na całym świecie są stale szczególnym znakiem wiary prostej i pokornej. Doświadcza się w nich głęboko bliskości Boga, Jego Matki i świętych. Nie można ich niedoceniać, bo byłoby to ze szkodą dla działania Ducha Świętego i dla życia łaski – podkreśla Franciszek.

Odtąd dykasteria nowej ewangelizacji będzie m. in. ustanawiać międzynarodowe sanktuaria i zatwierdzać ich statuty, jak też promować duszpasterstwo w sanktuariach. Ma ona również organizować krajowe i międzynarodowe spotkania celem odnowy duszpasterstwa pobożności ludowej i pielgrzymek czy też dbać o formację duszpasterzy sanktuariów. Oczywiście kompetencje Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji nie naruszają w niczym uprawnień należnych miejscowym władzom kościelnym. Dokument Ojca Świętego wejdzie w życie za dwa tygodnie.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.