2017-04-01 14:32:00

Dvyliktosios šv. popiežiaus Jono Pauliaus II mirties metinės


Prieš dvylika metų mirė šv. popiežius Jonas Paulius II, vienas ilgiausiai istorijoje popiežiavusių Romos vyskupų. Kaip šiandien prisimenamas šv. Karolis Wojtyla - Jonas Paulius II, kas sieja popiežių Pranciškų su pirmtaku, kurį kanonizavo jis prieš trejus metus?

Tikėjimo visuotinimas, kurį liudijo šv. Jonas Paulius II, atsispinti popiežiaus Pranciškaus pontifikate, tvirtina arkivyskupas Vincenzo Paglia, Popiežiškosios gyvybės akademijos prezidentas. Kalbėdamas Vatikano radijui apie dviejų popiežių šv. Jono Pauliaus II ir Pranciškaus sąsajas ir panašumus, arkivyskupas atkreipė dėmesį į tris sferas, kurios abiem popiežiams buvo prioritetinės reikšmės: šeima, vargšai ir pasaulio taika.

Jų veiklos „navigatorius“ buvo Evangelija ir Vatikano II Susirinkimas. Stebėtina, kad pirmasis Jono Pauliaus II sušauktas sinodas buvo skirtas šeimai, tą patį padarė ir popiežius Pranciškus. Raudona gija sujungia daugiau temų. Neinama jau nueitais keliais, bet augama. Vyksta augimas nuo „Familiaris consortio“ iki „Amoris laetitia“. Šį tęstinumą  reikia iš naujo atrasti, kad būtų atsiskleistas visas turtingas popiežių mokymas, pasakė arkivyskupas Paglia.

Arkivyskupas prisiminė, kad šiam paveldui priklauso taip pat popiežiaus emerito Benedikto XVI mokymas. Vyksta augimas, kurį Dievo tauta supranta, augimas, kurį pastebime ir kitur, pav. dviejuose didžiuliuose ekumeninio dialogo ir tarpreliginio dialogo laukuose, taip pat dėmesyje vargstantiesiems. Šv. Jonas Paulius II, lankydamasis Brazilijos vargšų lūšnynuose buvo priblokštas nesuskaičiuojamų vargšų, gyvenančių milžiniškose miestų periferijose vaizdo. Jis tada mums pasakė: „Štai ko prašė Vatikano II Susirinkimas: Bažnyčios, pasišventusios visiems, bet ypač vargšams“, prisiminė arkivyskupas Paglia, buvęs ilgametis Šv. Egidijaus bendruomenės dvasios tėvas.

Arkivyskupas kvietė prisiminti su kokia aistra Jonas Paulius II siekė, kad būtų sustabdytas tragiškas karas Balkanuose 1992-1995 metais. Siekdamas regiono taikos popiežius planavo vieną po kitos aplankyti tris sostines: Zagrebą, Sarajevą ir Belgradą. Tokiai kelionei nebuvo sąlygų, tačiau pasak arkivyskupo, popiežius trenkė kumščiu į stalą, nurodydamas sekretoriui, kad kelionė turi įvykti. Popiežius galop apsisprendė už vienos dienos kelionę, kad ir šarvuočiu nuvažiuoti į karo išvargintą Sarajevą, kad galėtų miestui perduoti taikos žinią. Šv. Jono Pauliaus II ryžtingumą siekti taikos aistringai perėmė popiežius Pranciškus, sakė Vatikano radijui Popiežiškosios gyvybės akademijos prezidentas arkivysk. Vincenzo Paglia.

Krokuvoje 1920 metais gimusį Karolį Wojtylą, išrinktą popiežiumi 1978 metais, mirusį 2005 metų balandžio 2 dieną, palaimintuoju paskelbė jo tiesioginis įpėdinis Benediktas XVI 2011 gegužės 1 d ir kanonizavo popiežius Pranciškus 2014 balandžio 27 d. Šv. Jono Pauliaus II liturginis minėjimas švenčiamas kasmet spalio 22 dieną, jo popiežiškos tarnystės oficialios pradžios metinių dieną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.