2017-03-31 16:08:00

Dokąd zmierza Europa - sesja plenarna COMECE w Brukseli


Dokąd zmierza Europa? – zastanawiali się biskupi, którzy od 29 do 31 marca obradowali w Brukseli na zgromadzeniu plenarnym Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE. Główny temat dyskusji to sens polityki i aktualne wyzwania, jakie stoją przed wspólnotą krajów Starego Kontynentu.

Przewodniczący COMECE kard. Reinhard Marx podkreślił, że Unia Europejska nie może być tylko projektem ekonomicznym, nie może zapomnieć o wartościach. Odnosząc się do pomysłu Europy o dwóch prędkościach zaznaczył on, że Europie nie potrzeba nowych podziałów. Kościół katolicki widzi siebie przede wszystkim jako miejsce otwartości, spotkania i jedności,  a nie izolacji i podziału. Hierarchowie podjęli także temat konsekwencji Brexitu i sytuacji osób przebywających w Wielkiej Brytanii.

Metropolita Rygi abp Zbigniew Stankiewicz podkreśla szczególne znaczenie europejskiej solidarności przy zachowaniu zasady pomocniczości, a także zwraca uwagę na problematykę prorodzinną.: „Trzeba sobie zdawać sprawę, że każdy z narodów, które tworzą Unię Europejską, ma własną tożsamość, która jest wartością dodaną dla wspólnoty i każdy, najmniejszy nawet kraj, musi mieć wpływ na decyzje i kształt polityki zarówno na szczeblu europejskim, jak i regionalnym. Niestety Unia Europejska zawodzi, czego dowodem jest aktualny kryzys migracyjny. Europa nie zdołała ochronić swoich granic ani przyjść z pomocą krajom, które nie radzą sobie z niekontrolowanym masowym napływem migrantów. Rodzina, która powinna być widziana jako rozwiązanie wielu dzisiejszych problemów europejskich, jest dzisiaj niedowartościowana. Przede wszystkim chodzi o uznanie tożsamości rodziny jako związku kobiety i mężczyzny, obrony praw dzieci w kontekście handlu ludźmi, jakim jest macica do wynajęcia, oraz promocji i wsparcia prawno-ekonomicznego rodzin. Z powodu aborcji ogromna liczba obywateli Unii Europejskiej nie ma szansy przyjść na świat, a bez nowych pokoleń nie będzie przyszłości. Cywilizacja europejska naraża się na ryzyko upadku, jeśli dalej nie będzie pozwalać, aby nowe pokolenia mogły się narodzić. Czyli mamy wyzwania, którym musimy sprostać, i myślę, że bezcenna wartość należy tu do proroczego głosu Kościoła. Jego obowiązkiem jest wypowiadać się w kwestiach kluczowych dla przyszłości wspólnoty europejskiej” – wskazał abp Stankiewicz.

Nockiewicz, COMECE, Bruksela/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.