2017-03-30 12:46:00

Popiežius Pranciškus: „Šeima – iš meilės, meilei ir meilėje“


Paskelbtas popiežiaus Pranciškaus laiškas besiruošiant 2018 m. rugpjūčio 21-26 d. Dubline vyksiančiam devintajam Pasauliniam šeimų susitikimui. Popiežiaus laiškas su paraginimais ir gairėmis adresuotas šeimų sielovadą visos Bažnyčios mastu kuruojančios Šventojo Sosto Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektui kard. Kevinui Josephui Farrellui. Jis, kartu su būsimo susitikimo šeimininku – Dublino arkivyskupu Diarmuidu Martinu, ketvirtadienio rytą laišką pristatė Vatikane akredituotiems tarptautinės žiniasklaidos atstovams.

Laiško pradžioje popiežius Pranciškus primena būsimojo Pasaulinio šeimų susitikimo sušaukimo aplinkybes. 2015 m. užbaigiant Filadelfijoje vykusį aštuntąjį susitikimą, buvo pranešta, kad būsimasis vyks 2018 m. rugpjūtį Dubline ir kad jo tema bus „Šeimos Evangelija – džiaugsmas pasauliui“. Dabar, iki būsimojo susitikimo likus jau tik kiek daugiau nei metamas, popiežius nori, kad pasiruošimus lydėtų gilinamasis į posinodinį apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“.

„Būtų galima paklausti: ar Evangelija tebėra džiaugsmas pasauliui? Ar šeima tebėra gera naujiena šiandieniniam pasauliui? Aš manau, kad tikrai taip, - rašo Pranciškus. Ir šis „taip“ tvirtai remiasi Dievo projektu. Dievo meile ir jo ištartu „taip“ laikosi visa kūrinija ir žmogus. Dievas taria „taip“ vyro ir moters sąjungai, atvirumui gyvybei ir tarnavimui jai visuose jos etapuose; Dievas taria „taip“ visai žaizdotai, kenčiančiai, meilės stokos varginamai žmonijai ir ja rūpinasi. Šeima – tai Meilės Dievo ištartas „taip“. Tik per šeimą gali reikštis, sklisti ir visa gaivinti Dievo meilė pasauliui. Be meilės negalėtume gyventi kaip Dievo vaikai, kaip sutuoktiniai, tėvai, broliai ir seserys“.

„Trokštu pabrėžti, - rašo popiežius, - jog labai svarbu, kad šeimos dažnai savęs klaustų ar jos gyvena iš meilės, dėl meilės ir meilėje. Konkrečiai tai reiškia aukojimąsi, atleidimą, kantrybę, savitarpio pagalbą, pagarbą. Kaip pagėrėtų šeimų gyvenimas jei kiekvieną dieną būtų naudojami trys paprasti žodžiai: „prašau“, „ačiū“, „atsiprašau“.  Kasdien matome savo pažeidžiamumą bei silpnumą, ir dėl to, mums visiems, šeimoms ir ganytojams, reikia vis naujo nuolankumo, kuris mumyse skatintų troškimą save formuoti, save ugdyti ir būti ugdomais, padėti ir susilaukti pagalbos, palydėti, būti įžvalgiems, bendradarbiauti su visais geros valios žmonėmis. Aš svajoju išeinančią Bažnyčią, matančią ne vien save, - rašo Pranciškus, - Bažnyčią, kuri abejingai nepraeina pro žmogaus žaizdas, gailestingą Bažnyčią, kuri skelbia, kad Meilės Dievo apreiškimo širdis yra Gailestingumas. Šis gailestingumas atnaujina meilę mumyse. Mes juk žinome, kokios svarbios gailestingumo aplinkos ir gailestingumo liudytojos yra krikščioniškos šeimos. Po neeilinio Gailestingumo jubiliejaus tai dar labiau išryškės ir Dublino susitikime galėsime pamatyti konkrečius ženklus“.

„Raginu visą Bažnyčią, - rašo Pranciškus, - atsižvelgti į šias nuorodas sielovadiniame pasirengime būsimam Pasauliniam susitikimui“.

Laiško pabaigoje popiežius primena kardinolo – Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos vadovo pareigą rūpintis, kad šeimas pasiektų „Amoris laetitia“ mokymas, kuriuo Bažnyčia kviečia jas nuolatos būti dvasinėje kelionėje. Popiežius taip pat sveikina Dublino arkivyskupiją – būsimo pasaulinio susitikimo šeimininkę ir jau dabar dėkoja jos bendruomenei. Galiausiai visiems susitikimo rengėjams ir visoms šeimoms Šventasis Tėvas meldžia Šventosios Nazareto šeimos užtarimo. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.