2017-03-29 16:37:00

Bažnyčia ir jaunimas Europoje. Popiežiaus sveikinimas


Keturias dienas truks, nuo kovo 28 iki kovo 31 dienos, simpoziumas apie jaunimą Barselonoje, kurį sušaukė Europos vyskupų konferencijų taryba. Šiaip organizacijai priklauso 33 vyskupų konferencijos ir šeši kiti nariai iš visų Europos kontinento valstybių.

Simpoziumo temai pasiskolinta eilutė iš Evangelijos pagal Luką, pasakojanti apie Emause prie mokinių prisiartinusį Jėzų, kuris po to „ėjo kartu“. „Jis ėjo kartu: padėti jaunuoliams laisvai atsakyti į Kristaus kvietimą“, skamba pilnas susitikimo pavadinimas, o  per 270 delegatų dalinsis įžvalgomis apie įvairius jaunuolių pašaukimus ir vietą Bažnyčios gyvenime. O ši vieta negali būti antraeile, nes su šiandienos jaunuoliais susieta rytojaus ateitis. Kaip savo pastabose pabrėžė britų kardinolas Vincent Nichols, Europos vyskupų konferencijų tarybos vicepirmininkas, kai kalbame apie ateitį ir apie viltį, negalime nekalbėti apie jaunimą. Ir nieko nedaryti. Tai galioja tiek visuomenės, tiek Bažnyčios gyvenime: jaunuoliams turi būti suteiktos realios galimybės jame dalyvauti, augti, įsiterpti ir atlikti savo vaidmenį.

Tarybos vicesekretorius kun. Michel Remery simpoziumo temą padalijo į tris potemes. Pirma, rašo jis, žvelgsime į tą, kuris yra lydimas. Čia svarbu įsiklausyti į pačių jaunuolių balsus Europoje apie savo gyvenimą, džiaugsmus ir sunkumus.

Antra, bus studijuojama ką reiškia „palydėti“. Simpoziume liudys keturi jaunuoliai, kurie asmeniškai buvo palydėti ir kuriems tai buvo iš tiesų vertinga patirtis ir pagalba. Trečia, bus kalbama apie tuos, kurie palydi. Vėlgi, kalbės ir liudys keletas žmonių, kurie turi konkrečios patirties tokioje sielovadoje. Galima pridurti, kad rengiant simpoziumą įvairių kraštų Bažnyčios buvo pakviesti pranešti ir iliustruoti apie „geras praktikas“ jaunuolių palydėjime, padedant jiems atrasti savo pašaukimą. Šie pavyzdžiai surinkti ir paskelbti simpoziumo interneto portale.

Žinoma, visada reikia atsiminti, kad galiausiai pašaukimas yra Dievo darbas ir dovana. Todėl simpoziume daug dėmesio skiriama ne vien diskusijoms, analizėms, bet ir maldai, per kurią susisiejama su Dievu. Viena iš maldos vietų bus garsioji „Sagrada Familia“ – „Šventosios Šeimos“ bazilika, kuri statoma tęsiant genialų Antonio Gaudi projektą.

Simpoziumas Barselonoje jau yra vienas iš pasiruošimo etapų 2018 metais vyksiančiam Vyskupų Sinodui, kuriam popiežius Pranciškus parinko temą „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo radimas“. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin perdavė simpoziumo dalyviams Pranciškaus sveikinimus ir drąsinimą „mąstyti apie evangelizavimo ir jaunuolių palydėjimo iššūkius, kad, per dialogą ir susitikimą, kaip veiklūs Kristaus šeimos nariai, jaunuoliai būtų užtikrinti Evangelijos džiaugsmo skleidėjai visose aplinkose“. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.