2017-03-28 15:36:00

Pranciškus: Jėzus išgydo ir suteikia išganymo džiaugsmą


„Tikėti Jėzų reiškia priimti gyvenimą tokį, koks yra ir žengti pirmyn su džiaugsmu, be aimanavimo, be kartėlio“. Taip kalbėjo Popiežius Pranciškus antradienį per rytmetines Mišias savo namų koplyčioje. Popiežius ragino įsiklausyti į Mišių Evangelijos skaitinį, kuriame pasakojama apie tai, kaip Jėzus Betzatos tvenkinyje Jeruzalėje išgydė seniai sergantį ligonį. Tas ligonis prie stebuklingo tvenkinio laukė stebuklingo išgijimo trisdešimt aštuonerius metus ir apie tai sužinojęs Jėzus jį paklausė: „Ar norėtum pasveikti?“

Jėzus visuomet taip sako mums: „Ar norėtum pasveikti, būti laimingas, gyventi geriau, pilnas Šventosios Dvasios?“; „Ar norėtum pasveikti?“. Prie tvenkinio buvo susirinkę daug kitų ligonių - aklieji, raišieji, paralyžiuotieji ir kiekvienas jų būtų Jėzui pasakęs: „Taip, noriu!“. Tačiau ligonis, į kurį kreipėsi Jėzus pasiskundė, kad nėra kas jį panertų į tvenkinį, o kai vanduo stebuklingai sujuda, nueina kitas ir įlipa greičiau...“. Ligonis skundžiasi, sako: „Žiūrėk, Viešpatie, koks mano gyvenimas sunkus, kiek daug jame neteisingumo; kiti gali nueiti ir išgyti, o aš veltui stengiuosi jau trisdešimt aštuonerius metus“.

Iš ligonio kalbų aišku, kad jis skundžiasi, neslepia kartėlio. Tačiau kartėlio nuodėmė sunki, perspėjo popiežius. Pasak jo, minimas asmuo sirgo ne tiek nuo paralyžiaus, kiek nuo apkartusios širdies, o tai daug baisiau, sakė popiežius. Tai reiškia gyventi taip sau, nes gyveni; bet neturėti noro žengti pirmyn, daryti ką nors gyvenime, o tai reiškia prarasti atminties džiaugsmą, gyvenimo džiaugsmą. Šis žmogus nė nežinojo džiaugsmo vardo. Jis skundžiasi, jo širdyje prisikaupė kartėlis. Jis sako: „įsitaisiau, pripratau, tačiau gyvenimas mane nuskriaudė“.

Šiandien Viešpats sako kiekvienam mūsų: „kelkis, imk savo gyvenimą tokį, koks yra, gražus, negražus, imk jį ir eik! Nebijok, eik pirmyn su savo gultu!“

„Tačiau, Viešpatie, jis nepaskutinio modelio...“

„Eik, pasiėmęs savo gultą; gal jis prastas, tačiau eik pirmyn! Tai tavo gyvenimas, tavo džiaugsmas“.

„Ar norėtum pasveikti?“ - yra pirmasis Viešpaties klausimas mums.

„Taip, noriu!“

„Kelkis!“ 

Mišių įžangoje, baigė homiliją popiežius, buvo gražus posmas: „Jūs, kurie trokštate, ateikite prie vandens (jis už dyka, nemokamas), su džiaugsmu numalšinkite troškulį!“. Jei mes Viešpačiui atsiliepsime „Taip, noriu pasveikti, Viešpatie, padėk man atsikelti!“, tada sužinosime, kas yra išganymo džiaugsmas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.