2017-03-28 16:16:00

Popiežiaus liturginis kalendorius iki Velykų „Urbi et orbi“


Verbų sekmadienį popiežius Pranciškus pradės pirmuosius pasirengimo Pasaulinei Jaunimo dienai „Panama 2019“ metus. Jo kvietimu katalikiškas jaunimas raginamas dvasiškai pasirengti tarptautiniam sąskrydžiui per pasirengimo trimetį apmąstant Dievo Motinos Marijos vaidmenį išganymo istorijoje. Popiežius parinko apmąstymų temas pagal Luko Evangelijos pasakojimus apie Apreiškimą Marijai ir Marijos apsilankymą pas Elžbietą. Pirmiesiems pasirengimo metams, kurie švenčiami visose pasaulio vyskupijose, tema parinkta iš „Marijos giesmės“ (Magnificat): „Didžių dalykų padarė man Viešpats!“.

Popiežiaus Romoje vadovausima Verbų arba Kristaus kančios sekmadienio procesija ir šventosios Mišios įvyks įprastinėje vietoje, Šv. Petro aikštėje. Procesijos pradžia 10 val. Šventasis Tėvas palaimins verbas ir po procesijos vadovaus iškilmingoms Mišioms, kurias su juo aukos Romoje gyvenantys kardinolai ir vyskupai.

Šventojo Tėvo liturginių apeigų vadovas patvirtino, kad popiežius per Didžiąją savaitę vadovaus visoms iškilmių apeigoms. Popiežiaus Vatikano bazilikoje aukosimos Krizmos Mišios balandžio  13 dieną prasidės 9.30 val. Jas kartu su savo vyskupų Pranciškumi celebruos keli šimtai Romos vyskupijos kunigų ir jo bendradarbiai, tarnaujantys Romos vikariate ir Romos kurijoje.

Paskutinės vakarienės Mišias, kurių metų atliekamos liturginės kojų mazgojimo apeigos ir kuriomis prasideda Didysis Velykų tridienis, popiežius taip pat šiemet aukos ne iškilminga forma ir ne vienoje iš savo vyskupijos bazilikų, kaip darydavo jo pirmtakai. Popiežius Pranciškus įvedė naują paprotį Paskutinės vakarienės Mišias aukoti socialiai atskirtose bendruomenėse, pav. kalėjimuose, ligoninėse ir prieglaudose. Pirmąsias pontifikato Paskutinės vakarienės Mišias Pranciškus aukojo nepilnamečių kolonijoje; antrąsias – ligoninėje, trečiąsias – kalėjime, ketvirtąsias – migrantų centre. Dar nepranešta kur šiemet popiežius – jau penktąjį kartą savo pontifikate – atliks šį solidarumo ir artimo meilės gestą.

Balandžio 14d., Kristaus kančios arba Didžiojo penktadienio pamaldos, kurioms popiežius Pranciškus vadovaus Šv. Petro bazilikoje, prasidės 17 val. Tos pačios dienos vakare popiežius vadovaus Kryžiaus kelio stočių apmąstymams Romoje, prie krikščionių persekiojimus menančio Koliziejaus. Kryžiaus kelio stočių prie Koliziejaus - sena tradicija, siekianti XVIII amžių, Pirmasis Romos vyskupas vadovavęs Kryžiaus keliui Koliziejuje buvo popiežius Benediktas XIV, 1750 metais. Ši tradicija Romoje, kaip daugelis kitų, nutrūko susivienijusiai Italijai uždraudus arba apribojus viešą religingumo išraišką, pvz. procesijas. Šventasis popiežius Jonas XXIII atgaivino Kryžiaus kelio stotis prie Koliziejaus 1959 metais, tačiau jos vėl tapo pastovia tradicija nuo 1965 metų pal. Pauliaus VI dėka.

Velykų vigilijos ir Kristaus prisikėlimo apeigas balandžio 15 naktį popiežius pradės Vatikano bazilikoje 20.30 val. Vigiliją, kurią šv. Augustinas yra pavadinęs „visų šventųjų vigilijų motina“, užbaigs popiežiaus aukojamos Kristaus Prisikėlimo Mišios.

Velykų dienos Mišias, balandžio 16-ąją, Šventasis Tėvas aukos šv. Petro aikštėje. Pradžia: 10 val. Po Mišių popiežius Pranciškus suteiks palaiminimą „Urbi et orbi“ iš centrinio Šv. Petro bazilikos balkono. Visas popiežiaus vadovausimas Didžiosios Savaitės ir Velykų tridienio apeigas transliuos Vatikano radijas ir Vatikano televizijos centras. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.