2017-03-28 13:42:00

Ferenc pápa üzenete a nukleáris leszerelésről szóló ENSZ konferenciához: az atomfegyverek teljes kiküszöbölése követelmény


A világszervezet alapokmánya szöges ellentétben áll a nukleáris fenyegetésre épülő joggal és etikával

Március 28-án tették közzé Ferenc pápa üzenetét, melyet az ENSZ New York-i székházában a nukleáris leszerelésről tartott konferencia számára küldött. Az atomfegyverek betiltásáról szóló konferencia elsőt részét március 27-e és 31-e között tartják. A pápa üzenetét 28-án kedden olvasta fel Antoine Camilleri prelátus, az Államközi Kapcsolatok vatikáni titkárhelyettese, aki a szentszéki delegációt vezeti. Az üzenetben a pápa utal az ENSZ-ben 2015. szeptember 25-én mondott beszédére, melyben leszögezte, hogy a világszervezet alapokmányában foglalt elvek a békéről, a konfliktusok békés megoldásáról, a nemzetek közötti békés kapcsolatokról olyan etikát képviselnek, mely szöges ellentétben áll a nukleáris fenyegetésre épülő joggal és etikával, mely valójában az egész emberiség létét fenyegeti.   

A nukleáris elrettentés alkalmatlan a konfliktusok hatékony felszámolására

A 21. század világában számos kihívás fenyegeti a békét és a biztonságot – hangsúlyozza a pápa üzenete – mint például a terrorizmus, az aránytalan konfliktusok, a környezetkárosodás, a szegénység, melyek nem csekély mértékben keltenek kétséget a nukleáris elrettentés alkalmatlansága miatt, hogy végül hatékonyan fel lehessen számolni ezeket a kihívásokat. Ezekhez az aggodalmakhoz társul még annak a figyelembevétele is, szól a pápai üzenet, hogy egy esetleges nukleáris katasztrófa milyen beláthatatlan következményekkel járna. Hasonló aggodalmat kelt a nukleáris készletek leselejtezése, melyek pedig egészen más célkitűzéseket szolgálhatnának a béke és az átfogó emberi fejlődés szolgálatában. Egyébként pedig fel kell vetni azt a kérdést, hogy miként is tartható fenn a félelemre alapuló egyensúly, amikor az valójában növeli a félelmet és aláássa a népek közötti kölcsönös bizalmat – írja a pápa az ENSZ konferenciához küldött üzenetében.

A békét az elrettentéssel szemben a bizalomra kell építeni

A pápa üzenetében leszögezi, hogy a béke és a nemzetközi stabilitás nem épülhet a biztonság ilyen hamis értelmezésére. A békét ellenben az igazságosságra, az átfogó emberi fejlődésre, az alapvető emberi jogok tiszteletben tartására, a teremtett világ őrzésére, a közéletben való részvételre, a népek közti bizalomra, a békés intézmények előmozdítására, a neveléshez és az egészséghez való hozzáférésre, a párbeszédre és a szolidaritásra kell építeni. Ebben a távlatban tovább kell lépni a nukleáris elrettentésen. A nemzetközi közösség hivatása, hogy előre tekintő stratégiákat alkalmazzon.        

A nukleáris fegyverek teljes kiküszöbölése morális és humanitárius jellegű követelmény

Ebben az összefüggésben a nukleáris fegyverek teljes kiküszöbölése morális és humanitárius jellegű követelmény. Konkrét támaszra van szükség a béke és a biztonság etikájáról szóló megfontoláshoz, mely túllép a félelem és az elszigetelődés ma oly sokszor vitatott jelenségén. Egy atomfegyverek nélküli világ elérése azonban hosszú folyamatot igényel, mely arra a meggyőződésre épül, hogy minden mindennel összefügg egy átfogó ökológia szempontjából. Ehhez pedig meg kell erősíteni igazi valóságérzékkel a párbeszédet és meg kell szilárdítani a bizalmat és az együttműködést.   

Az emberiségnek van képessége ahhoz, hogy együtt építse a közös házat     

A növekvő egymástól-függés és a globalizáció miatt össze kell hangolni és közössé kell tenni az atomfegyver fenyegetésre adott kölcsönös válaszunkat, ami a közjót szem előtt tartó párbeszéd révén valósulhat meg. Ezt a párbeszédet együtt kell folytatniuk az atomfegyverrel rendelkező és azzal nem rendelkező államoknak, a katonai és a civil szférának, a vallási közösségeknek és a polgári társadalomnak, valamint a nemzetközi szervezeteknek. Kerülni kell a kölcsönös vádaskodást. Az emberiségnek van képessége ahhoz, hogy együtt építse a közös házunkat. Van hozzá szabadságunk és értelmünk, van képességünk, hogy vezessük és irányítsuk a technológiát, de arra is van lehetőségünk, hogy lehatároljuk a hatalmunkat és azt egy másik típusú fejlődés szolgálatába állítsuk, ami emberibb, közösségibb és átfogóbb jellegű.

Ez a konferencia etikai és morális szempontból kíván tárgyalni a lehetséges szerződésről. A reménység gyakorlásáról van szó és kívánom, hogy egy jelentős lépést tudjon tenni egy nukleáris fegyverek nélküli világ felé – zárul Ferenc pápa üzenete, melyet az atomfegyverek lehetséges beszüntetéséről tárgyaló ENSZ konferenciának küldött. 
All the contents on this site are copyrighted ©.