2017-03-25 18:05:00

Popiežius Milane: Tikėjimas turi persmelkti žmogiškus procesus, tačiau juose neištirpti


Popiežius, atsisveikinęs su vadinamųjų „Baltųjų namų“ kvartalo gyventojais nuvyko į Milano katedrą susitikti su arkivyskupijos kunigais, vienuoliais ir vienuolėmis, nuolatiniais diakonais. Po bendros adoracijos prieš Švenčiausią Sakramentą ir šv. Karolio Boromiejaus pagerbimo, popiežius pasidalijo mintimis su maždaug keturiais tūkstančiais klausytojų, atsakydamas į tris klausimus.

Tiesa, kad išgyvename epochinius pasikeitimus, tačiau nereikia to bijoti: reikia stengtis būti „gyvais ženklais“, pavieniui ir bendruomeniškai, žvelgti atviromis akimis ir širdimis, nepaverčiant tikėjimo ideologija. Bažnyčia yra vieninga neneigdama skirtingumo ir turi atskleisti evangelizavimo džiaugsmą. Krikščioniškas tikėjimas turi persmelkti žmogiškus procesus, tačiau juose neištirpti. Lavai svarbu praktikuoti ir ypač jaunimą išmokyti atsirinkti, nes dabartinė pertekliaus kultūra skatina nuolatinei kaitai, tačiau be gylio.

Atsakydamas į nuolatinio diakono klausimą, popiežius pasakė, kad diakonai neturi būti „pusiau kunigai, pusiau pasauliečiai“. Jie turi savo pašaukimą, kuris yra tarnavimas, ir neturi pasiduoti klerikalizmo pagundai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.