2017-03-25 17:18:00

Popiežius Milane: Dievas eina mūsų miestų gatvėmis, ieško tikėti gebančių širdžių


Ko reikia, kad ir šiandien patirtume Evangelijos džiaugsmą mūsų miestuose? - klausė Milano tikinčiųjų popiežius Pranciškus šeštadienio popietę Moncos parke, aukodamas Viešpaties Apreiškimo iškilmės Mišias. Eucharistiją su Milano arkivyskupijos tikinčiųjų bendruomene popiežius aukojo pagal vietos Bažnyčios Ambrazietiškas apeigas. Šventojo Tėvo Mišiose Moncos parke dalyvavo maždaug milijonas žmonių, sakoma oficialiame Milano arkivyskupijos pranešime.

Jono Krikštytojo apreiškimas įvyko šventykloje. Jėzaus Apreiškimas – tolimoje Galilėjos vietoje, periferiniame ir ne kokios reputacijos mieste, anonimiškame vienos jaunuolės, vardu Marija, name. Tai reikšminga priešprieša, mums skelbianti, kad naujoji Dievo šventykla, naujasis Dievo susitikimas su savo tauta įvyks ten, kur paprastai nelaukiame: paribiuose, periferijoje. Dievas toje vietoje įsikūnys, kad nuo pat savo motinos įsčių eitų kartu su mumis.

Dievas pats nusprendžia būti su mumis taip, kaip su Marija, jis ateina į mūsų namus, į mūsų kasdienes kovas, kupinas baimės ir troškimų. Ir būtent mūsų miestuose, mūsų mokyklose ir universitetuose, aikštėse ir ligoninėse įgyvendina patį gražiausią apreiškimą, kokio tik galime laukti: „Sveika, Viešpats su tavimi!“.

Kaip tada, taip šiandien, Dievas ieško sąjungininkų, ieško tikinčių vyrų ir moterų, menančių praeitį, kurie jaustųsi kaip jo tautos dalis, kad bendradarbiautų su Šventąja Dvasia. Dievas ir šiandien eina mūsų miestų gatvėmis, jis veržiasi į kiekvieną vietą, kad surastų širdžių gebančių išgirsti jo kvietimą ir jį paverstų kūnu čia ir dabar. Dievas ir šiandien ieško širdžių kaip Marijos, gebančių tikėti net visai neįprastomis sąlygomis. Viešpats teišaugina mumyse šį tikėjimą ir šią viltį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.