2017-03-23 16:17:00

Popiežius kanonizuos kelias dešimtis šventųjų


Kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas, po popiežiaus Pranciškaus audiencijos ketvirtadienį paskelbė eilę naujų dekretų ir kitų popiežiaus sprendimų. Juose atveriamas kelias skelbti iš viso 36 naujus šventuosius, įskaitant penkis vaikus, pripažinti 40 kankinių ir tris pavyzdingo gyvenimo ir nepaprastų dorybių krikščionis.

Į šventųjų sąrašą bus įrašyti Fatimos regėtojai, palaimintieji Pranciškus Marto ir jo sesuo Jacinta Marto. Abu mirė būdami vaikais, Pranciškus mirė 1919 metais būdamas dešimties, dviem metais jaunesnė Jacinta mirė būdama devynerių. Juos palaimintaisiais paskelbė šv. Jonas Paulius II 2000 metais. Paskelbtame dekrete minimas stebuklas, įvykęs abiejų vaikų užtarimu. Trečioji regėtoja Liucija dos Santos mirė būdama 98 metų, 2005 metais. Pradėta ir jos beatifikacijos byla. Šiemet minimas Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtmetis, gegužės 12-13 dienomis Fatimoje lankysis ir popiežius Pranciškus, tačiau kol kas apie kanonizavimo datą ir vietą neskelbiama.

Kiti trys būsimi šventieji mažamečiai yra Meksikos kankiniai pal. Kristoforas, Antanas ir Jonas, nužudyti iš neapykantos tikėjimui 1529 metais. Taip pat bus kanonizuota 30 Brazilijos kankinių, įskaitant du kunigus Andriejų ir Ambraziejų, pasaulietį Matą ir 27 jų bendražygius, nužudytus dėl tikėjimo 1645 metais. Už šių palaimintųjų kanonizavimą pasisakė Kongregacijos kardinolų ir vyskupų eilinė sesija, o popiežius pritarė.

Kitas būsimas šventasis, kurio užtarimu įvyko stebuklas, yra kapucinų kunigas pal. Angelas Akrietis (Luca Anotinio Falcone), gyvenęs ir miręs prieš tris šimtmečius.

Didžioji dauguma dekretuose minimų kankinių yra ispanai, žuvę Ispanijos pilietinio karo kontekste 1936 metais. Viena kankinė, klarisė s. Regina Marija Vattalil, vargšų globėja, liudijo krikščionišką tikėjimą iki kraujo praliejimo Indijoje praėjusio šimtmečio pabaigoje, 1995 metų vasario 25d.

Du herojiškų dorybių dekretai irgi liečia asmenis, gyvenusius ir mirusius praėjusio šimtmečio pabaigoje: Macrina Raparelli, Kongregacijos steigėja, mirė 1970 metais, Dievo tarnaitė Daniela Zanetta – 1986 metais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.