2017-03-23 09:35:00

På vei til Verdensungdomsdagen i Panama. To budskaper fra paven


Pave Frans angir tre etapper i den åndelige vandringen mot Verdensungdomsdagen i Panama i 2019: Han ønsker at de unge skal minnes fortiden (2017), være modige i nåtiden (2018) og både nære og være håp for framtiden (2019). Dessuten blir det under hver etappe fokusert på en av de tre teologale dydene tro (2017), kjærlighet (2018) og håp (2019). Maria er de unges forbilde, og hun vil være med de unge på en særskilt måte underveis.

Denne uka kom pave Frans med et videobudskap til alle verdens ungdommer i anledning denne tre år lange vandringen:

Budskapet er blitt oversatt til svensk og engelsk.

Paven kom dessuten med et lengre budskap i anledning førstkommende Verdensdag, som vil bli feiret lokalt på palmesøndag 9. april. I budskapet reflekterer han over tro, ut fra noe Maria sier i sin lovsang: «Store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn» (Luk 1,49).

Den unge Maria har måttet reise langt for å besøke sin aldrende slektning Elisabet. Men Maria er ikke av dem som blir liggende på sofaen, bemerker paven. Drevet av Ånden dro hun avsted, og under den lange reisen rakk hun nok å tenke godt over det store som er i ferd med å skje. Slått av Marias tro, utbryter  Elisabet: «Salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse» (Luk 1,45). Og det er da Maria svarer med sin lovsang.

Å være ung betyr ikke ikke å ha noe med fortiden å gjøre, forklarer paven. Liksom Maria tilhører vi et folk, en historie. Guds kjærlighet er tråden som får alt til å henge sammen; hans barmhjertighet er historiens motor. Maria viser oss hvordan vi kan leve med fortiden, minnes det som har hendt og se sammenhenger: Hun tok vare på alt, og grunnet på det i sitt hjerte (jf. Luk 2,19.51). Paven gir noen konkrete råd: Avslutt gjerne dagen med å tenke over det som har skjedd, med å takke og overgi deg til Gud. Les i Bibelen; Maria kjente den godt og også vi trenger dens lys. Lev med en eukaristisk holdning (takk og lovpris), liksom hun, og husk at dagens bønner gir grunn til takksigelse i morgen. Vær sammen med de eldre, liksom Maria med Elisabet.

Og husk at «store ting har han gjort mot meg» slett ikke betyr at tingene er avsluttet!

***

Se dessuten pavens brev til de unge fra januar 2017.
All the contents on this site are copyrighted ©.