2017-03-22 16:21:00

Rusijos katalikų vyskupai atveria kelią nuolatiniams diakonams


Saratovo katalikų ganytojas Klemensas Pickelis išrinktas naujuoju Rusijos Federacijos katalikų Vyskupų konferencijos pirmininku. Rinkimai įvyko per vyskupų plenarinę asamblėja, kuri vyko kovo 16-17 dienomis, praneša italų žinių agentūra SIR. Saratovo Šv. Klemenso vyskupijos vyskupas episkopatui vadovaus vietoj antrą kadenciją pareigose užbaigusio Maskvos arkivyskupo, italų kilmės Paolo Pezzi. Vyskupų konferencijos vicepirmininku perrinktas Novosibirsko vyskupas Joseph Werth. Generaliniu sekretoriumi patvirtintas kun. Igor Kovalevsky.

Asamblėjoje svarstytos temos: Bažnyčios ir Valstybės santykiai, tarpkrikščioniškas ir tarpreliginis dialogas, Bažnyčios socialinė ir karitatyvinė veikla, šeimos ir jaunimo sielovada. Ypatingas dėmesys paskirtas nuolatinei diakonystei. Vyskupų asamblėja priėmė dokumentą „Nuolatinių diakonų formacija, gyvenimas ir tarnystė Rusijos Federacijoje“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.