2017-03-21 14:00:00

Popiežius žinia jaunimui. Geros kelionės į 2019 PJD!


Šiemet Pasaulinė jaunimo diena viso pasaulio vyskupijose bus švenčiama Verbų sekmadienį, balandžio 9-ąją. Jos tema – Marijos Magnificat giesmės žodžiai: „Didžių dalykų padarė man Viešpats“ (Lk 1,49). Tai bus vienas svarbių etapų besiruošiant pasauliniam susitikimui, vyksiančiam 2019 m. sausio 22-27 dienomis Panamoje.

Arėjant šiemetinei vyskupijose Verbų sekmadienį švenčiamai Pasaulinei jaunimo dienai, Vatikane paskelbtas popiežiaus kreipimasis į jaunimą. Kartu su jaunimui skirto popiežiaus laiško tekstu, paskelbta ir popiežiaus vaizdo žinia, kurioje Šventasis Tėvas trumpai pasako tai, kas laiške pateikta labiau išmąstyta, išsamesne forma.

„Brangus jaunime, - kreipėsi antradienį paskelbtame įraše popiežius Pranciškus, - gyvai atsimindami mūsų susitikimą 2016 m. Krokuvoje vykusiose Pasaulio jaunimo dienose, pradėjome kelionę į naują susitikimą, kuris, jei Dievas duos, įvyks 2019 m. Panamoje. Man labai svarbūs šie susitikimo ir dialogo su jumis momentai. Noriu, kad rengiantis jaunimo dienoms, kartu būtų rengiamasi ir būsimam Vyskupų Sinodui, kuris bus skirtas jums, jaunime.

Šioje kelionėje mus lydi mūsų Motina, Mergelė Marija; mus gaivina jos tikėjimas; tas tikėjimas, kurį ji išsakė Šlovinimo giesmėje. Marija sako: „Didžių dalykų padarė man Viešpats“ (Lk 1,49). Ji dėkoja Dievui,  pažvelgusiam į jos mažumą, ir išpažįsta, kad jos gyvenime Dievas nuveikė daug didžių dalykų. Ji leidžiasi į kelionę pas vyresnę giminaitę Elzbietą, kuriai reikia pagalbos. Jie nepasilieka namuose. Ji nėra jaunuolė, kuri nori patogiai sėdėti ant sofos, saugiai pasišalinusi nuo visų sunkumų. Ją įkvėpė tikėjimas, nes tikėjimas yra visos mūsų Motinos istorijos širdis.

Brangus jaunime, Dievas ir į jus žvelgia ir jus kviečia. Jis matomo visą meilę, kurią jūs galite dovanoti. Jūs, kaip Nazareto mergaitė, galite pagerinti pasaulį, galite palikti pėdsakus, kurie bus matomi jūsų ir kitų istorijoje. Bažnyčiai ir visuomenei reikia jūsų. Jaunimo drąsa, svajonės ir idealai sugeba sugriauti nepajudinamas sienas ir nutiesti kelius į geresnį, teisingesnį pasaulį, kuriame būtų mažiau žiaurumo ir daugiau žmoniškumo.

Šioje kelionėje draugiškai ir artimai bendraukite su Švenčiausiąja Mergele. Ji yra mūsų Motina. Kalbėkitės su ja kaip su Motina.  Kartu su ja dėkokite už brangią tikėjimo dovaną, kurią gavote iš savo tėvų ir senelių. Patikėkite jai visą savo gyvenimą. Kaip gera Motina ji jus išklauso, apkabina, myli, keliauja kartu su jumis. Sakau jums, jei taip darysite, nepasigailėsite.

Geros kelionės į 2019 m. Pasaulio jaunimo dienas. Dievas jus telaimina!“

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.