2017-03-20 13:06:00

Popiežius sekmadienio vidudienį. Atsiminkime Krikštą


„Krikšto dieną mūsų širdyse buvo išlietas vanduo, kuris duoda amžinąjį gyvenimą; Dievas mus perkeitė ir pripildė savo malonės“, kalbėjo popiežius sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelą“ komentuodamas trečiojo gavėnios sekmadienio Evangelijoje girdėtą Jėzaus pokalbį su samariete. Popiežius ragino branginti krikšto dovaną, kuri šiandien dažnai yra užmiršta, laikoma tik nereikšmingu biografiniu faktu.

„Dabartinis gavėnios metas tebūnie proga sugrįžti pas Kristų, sutikti jį maldoje, širdžių dialoge, kalbėtis su juo, klausyti jo, matyti jo veidą, atpažinti jo veidą kenčiančių brolių ir seserų veiduose. Taip mes savyje atnaujinsime Krikšto malonę, nulašinsime savo troškulį prie Dievo Žodžio ir Šventosios Dvasios šaltinio. Taip mes su džiaugsmu tapsime susitaikinimo kūrėjais ir taikos įrankiais kasdieniame gyvenime“, - kalbėjo Šventasis Tėvas.

Po vidudienio maldos sveikindamas šią proga į Šv. Petro aikštę susirinkusius maldininkus, popiežius paprašė melstis už Peru gyventojus, kenčiančius dėl siaubingų potvynių. Popiežius paminėjo ir naują palaimintąjį Josefą Mayr – Nusserį, kurio beatifikacijos iškilmė vyko šeštadienį šiaurinėje Italijoje. Šis Katalikų akcijos narys, šeimos tėvas sumokėjo gyvybe už tai, kad pasipriešino nacizmui ir liko ištikimas Evangelijai. Popiežius taip pat pasveikino Juozapus, mininčius savo dangiškąjį globėją šv. Juozapą, kurio liturginis minėjimas, dėl kovo 19-osios sutapimo su sekmadieniu, perkeltas į pirmadienį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.